ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA
 
W celu polepszenia jakości świadczonych usług w Biurach Odpraw Załóg w Polsce (służby ARO) kierujemy do Państwa tą ankietę. Uzyskane informacje będą cennym źródłem wiedzy, która pozwoli dostosować sposób realizacji naszych usług do Państwa wymagań. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych PAŻP. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety na miejscu lub przesłanie jej na adres:
 


1. Jaki rodzaj operacji lotniczych Pan(i) wykonuje?

przewozy rozkładowe
przewozy czarterowe
lotnictwo ogólne
inne (jakie?)


2. Jak często korzysta Pan(i) w Polsce z usług Biur Odpraw Załóg?

przed każdym odlotem
co najmniej raz w tygodniu
co najmniej raz w miesiącu
rzadziej


3. W jaki sposób korzysta Pan(i) z usług Biur Odpraw Załóg?


Biura Odpraw Załóg na lotniskach Osobiście Telefon Faks Internet  
1. Gdańsk (EPGD)  
2. Katowice (EPKT)  
3. Kraków (EPKK)  
4. Poznań (EPPO)  
5. Rzeszów (EPRZ)  
6. Warszawa (EPWA)  
7. Wrocław (EPWR)  


4. Z jakich usług i/lub publikacji w Biurach Odpraw Załóg Pan(i) korzysta?

dostępne AIP
Lotnicza Mapa Polski
Biuletyn Informacji Przed Lotem
formularze raportów BSR, PFR, ATIR
składanie planu lotu oraz odnośnych depesz
depesze: AUP, UUP
inne

5. Ocena pracy personelu pracowników Biur Odpraw Załóg (służby ARO) w zakresie świadczonych usług

a) Ogólna ocena usług służby ARO  
b) Terminowość dostarczania produktów / usług  
c) Kompletność i czytelność przekazywanych dokumentów  
d) Zgodność produktów / usług z wymaganiami  
e) Reakcja personelu na zgłaszane uwagi  
f) Kompetencje personelu  
g) Udzielanie przez personel szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania  

6. Czy Biuletyn Informacji Przed Lotem jest zawsze:

A) dostępny TAK NIE
B) aktualny TAK NIE


7. Inne Państwa uwagi, zastrzeżenia i sugestie dotyczące pracy i usług świadczonych przez Biura Odpraw Załóg (służby ARO) na poszczególnych lotniskach w Polsce:

a) Czy nasza oferta usług jest wystarczająca? Jeśli nie, proszę przedstawić swoje propozycje:

b) Czy ma Pan(i) sugestie, które mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez ARO?

c) Jaki zakres usług ARO szczególnie Pana(ią) interesuje?

d) Czy według Pana(i) informacje zawarte na naszej stronie internetowej są wystarczające?
Jeśli nie proszę wymienić swoje propozycje.

(Pole nieobowiązkowe)
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Organizacja:
Kraj:
E-mail:
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety