AIP POLSKA

Zbiór Informacji Lotniczych (AIP – Aeronautical Information Publication) dla FIR Warszawa (AIP Polska) jest publikowany i wydawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Stosowane dokumenty ICAO

AIP Polska jest opracowywany zgodnie ze standardami i zalecanymi praktykami (SARPs) zawartymi w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby informacji lotniczej oraz w dokumentach uzupełniających ICAO Doc 8126 – Aeronautical Information Services Manual i Doc 10066 Procedures for Air Navigation Services – Aeronautical Information Management (PANS-AIM).

Mapy wchodzące w skład Zbioru Informacji Lotniczych (AIP) Polska, zgodne ze standardami opisanymi w Załączniku 4 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Mapy lotnicze oraz wytycznymi zawartymi w Podręczniku map lotniczych (ICAO Doc 8697) zawierają w nazwie skrót “ICAO”, np. Aerodrome Chart – ICAO.

Odstępstwa od norm, zalecanych metod postępowania i procedur ICAO podano w rozdziale GEN 1.7.

Układ tematyczny AIP Polska

AIP Polska jest produktem, który składa się z trzech tomów:
– AIP Polska – AIP IFR
– AIP Polska – AIP VFR
– AIP Polska – MIL AIP

Układ tematyczny informacji opublikowanych w AIP Polska jest zgodny z ICAO Doc 8126 oraz Doc 10066. Szczegółowe informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów są podane w spisach treści.

AIP Polska publikowane jest wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępnej przez usługę MS Sharepoint. Dodatkowe informacje dostępne są w zakładce Sprzedaż i Zamówienia.

Cykl wydawania Zmian do AIP Polska

Zmiany AIRAC do AIP Polska są wydawane zgodnie z potrzebami w terminach zgodnych z terminami cyklu AIRAC i w taki sposób, by informacja zawarta w tych zmianach dotarła do użytkownika co najmniej 28 dni (a w przypadkach szczególnych 56 dni) przed wejściem Zmiany w życie.

AIP Polska - AIP IFR

AIP Polska – AIP IFR jest publikowane i wydawane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Zawiera informacje ogólne o przepisach i zasadach wykonywania lotów IFR w FIR WARSZAWA.

AIP Polska – AIP IFR składa się z następujących części:
– GEN,
– ENR,
– AD 2.

W części GEN przedstawiono informacje ogólne niezbędne do wykonywania lotów w warunkach IFR. Część ENR zawiera przepisy dotyczące ruchu IFR. W części AD 2 publikowane są informacje i mapy dotyczące lotnisk na których odbywa się ruch lotniczy IFR.

Do AIP Polska – AIP IFR wydawane są oddzielne Zmiany, Suplementy i poprawki ręczne. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC. Mapy wchodzące w skład AIP Polska – AIP IFR nie spełniają w pełni standardów opisanych w Załączniku 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Mapy lotnicze.

AIP Polska - AIP VFR

AIP Polska – AIP VFR jest publikowane i wydawane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Zawiera informacje ogólne o przepisach i zasadach wykonywania lotów VFR w FIR WARSZAWA.

AIP Polska – AIP VFR składa się z następujących części:
– VFR GEN,
– VFR ENR,
– VFR AD 4.

W części VFR GEN przedstawiono informacje ogólne niezbędne do wykonywania lotów w warunkach VFR. Część VFR ENR zawiera przepisy dotyczące ruchu VFR. W części VFR AD 4 publikowane są informacje i mapy dotyczące lotnisk oraz lądowisk na których odbywa się ruch lotniczy VFR.

Do AIP Polska – AIP VFR wydawane są oddzielne Zmiany, Suplementy i poprawki ręczne. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC. Mapy wchodzące w skład AIP Polska – AIP VFR nie spełniają w pełni standardów opisanych w Załączniku 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Mapy lotnicze.

AIP Polska - MIL AIP

AIP Polska – MIL AIP publikowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej we współpracy z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. Oddział Informacji i Procedur Lotniczych Szefostwa SRL SZ RP jest odpowiedzialny za zbieranie i dostarczanie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej danych lotniczych w zakresie lotnisk wojskowych.

AIP Polska – MIL AIP zawiera informacje ogólne o przepisach i zasadach wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Produkt ten nie jest w pełni zgodny ze standardami i zalecanymi praktykami zawartymi w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby Informacji Lotniczej.

MIL AIP składa się z następujących części:
– MIL GEN,
– MIL ENR,
– MIL AD 4.

W części MIL GEN przedstawiono informacje ogólne niezbędne do wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Część MIL ENR zawiera podstawowe informacje dotyczące przestrzeni powietrznej w FIR WARSZAWA oraz ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów z widocznością i przepisów wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Do MIL AIP wydawane są oddzielne Zmiany, Suplementy i poprawki ręczne. Informacje kwalifikujące się do publikacji za pomocą Suplementu, a dotyczące lotnisk cywilnych oraz operacji lotnictwa cywilnego dostępne są w Suplementach do AIP Polska. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC.

Zgłaszanie błędów

W trakcie edycji i składania AIP Polska szczególną uwagę przywiązuje się do dokładnego i poprawnego przekazania informacji. W przypadku znalezienia błędu, nieścisłości lub w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości korespondencję w tych sprawach należy kierować na niżej podany adres:

Adres pocztowy:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Służba Informacji Lotniczej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Polska

Tel.: +48-22-574-5625, 5624 lub 5694
Faks: +48-22-574-5619
AFS: EPWWYOYX
E-mail: ais.poland@pansa.pl
WWW: https://www.ais.pansa.pl

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.