Wersja elektronicznego wydania AIP Polska Electronic version of AIP Poland
   
Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM. Latest information are published in NOTAM.
Nie do użytku operacyjnego.  Not for operational use.
   
W elektronicznej wersji AIP Polska poprawki ręczne (GEN 0.5-1) zaznaczono kolorem czerwonym. Hand Amendments (GEN 0.5-1) are marked in red colour in electronic verison of AIP Poland.
   
Do odczytywania plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie masz zainstalowanego Adobe Acrobat Readera możesz go pobrać: To access PDF files you need Adobe Acrobat Reader installed. If you do not have Adobe Acrobat Reader on your computer, you can download it:
   
   
W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres:   Should you have any questions, doubts or sugestions do not hesitate to e-mail us at:
ais.poland@pansa.pl  ais.poland@pansa.pl
lub or
webmaster  webmaster
   
   
   
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dziękuje następującym firmom, które udostępniły materiały kartograficzne dla potrzeb niniejszego projektu:   Polish Air Navigation Services Agency would like to thank the following subjects for provision of their cartographic materials for this project:
 
 
"ArGeo" s.c. w Gdańsku
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. s o.o.
MPL im Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Port Lotniczy Lublin S.A.
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Port Lotniczy Poznań/Ławica Sp. z o.o.
Port Lotniczy Szczecin/Goleniów Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Port Lotniczy Wrocław S.A.
Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPORT" w Krakowie
PGK Słoczyński Jerzy Tarnowskie Góry