ANKIETA DOTYCZĄCA PRZEGLĄDARKI NOTAM


Ankieta ma na celu określenie zainteresowania użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej, potencjalnym wykorzystaniem przeglądarki NOTAM uruchomionej na ich potrzeby przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w ramach usług oferowanych przez Służbę Informacji Lotniczej.


Określenie rodzaju użytkownika (możliwy wybór kilku opcji).

Pilot IFR
Pilot VFR
Uczeń ośrodka szkolenia lotniczego
ATCO / FIS
Służba operacyjna portu
Dyspozytor / handling
Operator drona
Reprezentant instytucji państwowej (np. ULC, ministerstwo, służba mundurowa)
Inny użytkownik przestrzeni


1. Czy jesteś zainteresowany korzystaniem z otwartej przeglądarki zawierającej NOTAM publikowanych dla FIR Warszawa oraz polskich lotnisk?

TAK NIE


2. Czy obecnie korzystasz z przeglądarek NOTAM (prosimy o podanie jakich)?

TAK, proszę podać nazwę serwisu:
NIE


3. Jak często korzystasz z NOTAM?

Kilka razy w tygodniu lub częściej Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu lub rzadziej


4. W jakim sezonie korzystasz z NOTAM?

W sezonie letnim W sezonie zimowym Przez cały rok


5. Z jakiej wersji językowej wolisz korzystać, zapoznając się z sytuacją na lotniskach lub w FIR Warszawa?

ANGIELSKIEJ POLSKIEJ


6. Czy jesteś zainteresowany wyszukiwaniem NOTAM archiwalnych?

TAK NIE


7. Jakie funkcjonalności przeglądarki NOTAM uważałbyś za najbardziej przydatne? (pytanie otwarte)


Pola nieobowiązkowe (patrz: klauzula informacyjna poniżej)
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Organizacja:
Kraj:
E-mail:
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147 (dalej „Agencja”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in., dla jakich celów i jak długo Agencja przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
Administrator
Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach ankiety jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, kod pocztowy 02-147.
Agencja dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
Inspektor ochrony danych
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Agencji sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Agencja zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Agencja będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych wyłącznie w zakresie usługi przeglądarki NOTAM. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy Agencji, związane bezpośrednio z zapewnieniem ustawowych zadań Agencji, w tym Służby informacji lotniczej w Polsce.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Agencja.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Agencję są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia;
c) Żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
d) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Agencji.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Agencję Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ankiety jest dobrowolne.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych.

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionej ankiecie w celu podwyższenia jakości usług PAŻP.
 
(Antyspam) + =
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.