Mapa VFR

Lotnicza Mapa Polski ICAO w skali 1:500 000, wydanie 2013

Od dnia 14 maja 2013 dostępna jest ósma edycja Lotniczej Mapy Polski ICAO w skali 1: 500 000, zwanej popularnie mapą VFR. Treść lotnicza obejmuje wszystkie struktury przestrzeni powietrznej od GND do FL 95, aktualne na dzień 02 maja 2013.

Na mapie przedstawiono:
– rejony kontrolowane lotnisk (TMA),
– strefy kontrolowane lotnisk (CTR),
– strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
– wojskowe strefy ruchu lotniskowego (MATZ),
– stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
– wojskowe trasy lotów (MRT) na małych wysokościach,
– strefy czasowo wydzielone (TSA),
– strefy czasowo rezerwowane (TRA),
– trasy dolotowe do stref (TFR),
– strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
– MEF (Maximum Elevation Figure),
– punkty dla lotów VFR,
– punkty meldowania na granicy FIR.

Ponadto:
– wprowadzono rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności,
– zmieniony został sposób prezentacji strefy obowiązkowej łączności (RMZ),
– uaktualniono sieć komunikacyjną o nowe i budowane drogi.

Wszystkie wysokości podane są w stopach.
Cięcie arkuszy z zakładkami pionowymi i poziomymi, bez ramki zewnętrznej.

Rewers mapy zawiera między innymi:

– legendę mapy,
– mapy sektorów AIRMET,
– mapy regionów nastawiania wysokościomierzy,
– wykaz organów służb ATC,
– sposób obliczania MEF.

Mapa podzielona jest na 6 arkuszy, które obejmują cały rejon informacji powietrznej (FIR) WARSZAWA.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych arkuszy mapy bądź całego kompletu – wersja laminowana lub nielaminowana.

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Mapa VFR spersonalizowana

Istnieje możliwość zakupu spersonalizowanej mapy VFR. Przy zamówieniu wycinka mapy należy podać współrzędne według których mapa zostanie wycentrowana na arkuszu.

– data obowiązywania danych lotniczych to 02 maja 2013,
– wymiary arkusza: szerokość 88 cm, wysokość 56,5 cm,
– skala: 1:500 000,
– arkusz nie składany (wersja rolowana),
– legenda na awersie po lewej stronie,
– mapa nie zawiera rewersu,
– brak redakcji mapy na brzegach arkusza (wycentorwany wycinek z całej mapy VFR),
– brak opisu siatki na brzegach arkusza (opisy równoleżników i południków znajdują się wewnątrz arkusza).

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast