Mapa VFR

Lotnicza Mapa Polski ICAO w skali 1:500 000, wydanie 2019

Od dnia 23 maja 2019 dostępna jest czternasta edycja Lotniczej Mapy Polski ICAO w skali 1: 500 000, zwanej popularnie mapą VFR. Treść lotnicza obejmuje wszystkie struktury przestrzeni powietrznej od GND do FL 95, aktualne na dzień 18 lipca 2019.

Na mapie przedstawiono:
– rejony kontrolowane lotnisk (TMA/MTMA),
– strefy kontrolowane lotnisk (CTR/MCTR),
– obszar kontrolowany (CTA),
– strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
– stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
– strefy czasowo wydzielone (TSA),
– strefy czasowo rezerwowane (TRA),
– strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
– MEF (Maximum Elevation Figure),
– punkty dla lotów VFR,
– punkty meldowania na granicy FIR.
– rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności

Wszystkie wysokości podane są w stopach.
Cięcie arkuszy z zakładkami pionowymi i poziomymi, bez ramki zewnętrznej.
Rozszerzony podkład topograficzny za granicą.

Rewers mapy zawiera między innymi:

– legendę mapy,
– mapy sektorów AIRMET,
– mapy regionów nastawiania wysokościomierzy,
– wykaz organów służb ATC,
– sposób obliczania MEF.
– punkty meldowania na granicy FIR
– punkty nawigacyjne dla lotów VFR

Mapa podzielona jest na 6 arkuszy, które obejmują cały rejon informacji powietrznej (FIR) WARSZAWA.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych arkuszy mapy bądź całego kompletu – wersja laminowana lub nielaminowana.

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Mapa VFR spersonalizowana

Istnieje możliwość zakupu spersonalizowanej mapy VFR w skali 1: 500 000. Przy zamówieniu wycinka mapy należy podać współrzędne według których
mapa zostanie wycentrowana na arkuszu.

– data obowiązywania danych lotniczych to 18 lipca 2019,
– wymiary arkusza: szerokość 88 cm, wysokość 56,5 cm,
– skala: 1:500 000,
– arkusz nie składany (wersja rolowana),
– legenda na awersie po lewej stronie,
– mapa nie zawiera rewersu,
– brak redakcji mapy na brzegach arkusza (wycentorwany wycinek z całej mapy VFR),
– brak opisu siatki na brzegach arkusza (opisy równoleżników i południków znajdują się wewnątrz arkusza).

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast