Baza danych o przeszkodach dla Strefy 1
Area 1 Obstacle Data Set
   
UWAGA. Udostępnienie zbioru danych odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.   The data set shall be made available in accordance with the rules described under “Legal protection of AIS publications”.
    
Nie do użytku operacyjnego.  Not for operational use.
   
W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres:  Should you have any questions, doubts or sugestions do not hesitate to e-mail us at:
ais.poland@pansa.pl  ais.poland@pansa.pl
lub or
webmaster  webmaster
   
Korzystając z serwisu potwierdzasz, iż zapoznałeś się z tymi uwagami i zastrzeżeniami prawnymi.   By ussing the service you confirm that you have acquainted these notes and disclaimer.
   
Wejdź
 
Enter