AIP Polska - AIP Poland
   
AIP VFR Polska
AIP VFR Poland
   
Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.  Latest information are published in NOTAM.
Nie do użytku operacyjnego.  Not for operational use.
   
W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres:  Should you have any questions, doubts or sugestions do not hesitate to e-mail us at:
ais.poland@pansa.pl  ais.poland@pansa.pl
lub or
webmaster  webmaster
   
Korzystając z serwisu potwierdzasz, iż zapoznałeś się z tymi uwagami i zastrzeżeniami prawnymi.   By ussing the service you confirm that you have acquainted these notes and disclaimer.
   
Wejdź
 
Enter
     
     
     
     

Szanowni Panstwo,

Dział Zarządzania Informacją Lotniczą - AIS Polska - uprzejmie przypomina, że w celu dokonania zmiany częstotliwości w AIP VFR dla lotniska/lądowiska, po konwersji na nominał w podziale międzykanałowym 8.33 kHz, niezbędne jest przesłanie do AIS skanu wpisu do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych – RLUN. W przypadku braku wskazanej dokumentacji, PAŻP nie będzie mógł dokonać zmian w AIP VFR. 

Zgłoszenie ww. informacji do ULC oraz dokonanie wpisu do RLUN leży po stronie właściciela urządzenia:
https://ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lun-lotnicze-urzadzenia-naziemne/rejestr-lun/540-zasady-prowadzenia-rlun

Zapraszamy do kontaktu pod adresem email: ais.poland@pansa.pl

AIS Polska