FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłany e-mail z potwierdzeniem na adres podany w formularzu.

W związku z licznymi zapytaniami, skierowanymi do AIS, dotyczącymi sprzedaży Lotniczej Mapy Polski - ICAO w formacie cyfrowym,
uprzejmie informujemy, iż taki produkt nie został wprowadzony do sprzedaży.

Wszystkie Produkty AIS, które można nabyć są uwzględnione w formularzu zamówienia.

Wszystkie Produkty AIS w formie elektronicznej dostępne są poprzez usługę MS Sharepoint.


POZYCJA

CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN)

VAT

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN)

ILOŚĆ
SZTUK

 1. eAIP POLSKA, AIP VFR POLSKA (PDF) i MIL AIP POLSKA (PDF) (3)(4)

 1.1 eAIP POLSKA + AIP VFR POLSKA (PDF) + MIL AIP POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)
 + eTOD - CYFROWE DANE O PRZESZKODACH DLA STREFY 1 i STREFY 2 (CSV) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)

300.00

23%

369.00

 2. LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000 (tzw. MAPA VFR)

 2.1 LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000 (ścienna, papier zwykły) (2)

205.61

5%

215.89

 2.2 LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) (2)

261.68

5%

274.76

 2.3 KOMPLET 6 ARKUSZY SKŁADANYCH FOLIOWANYCH

261.68

5%

274.76

 2.4 ARKUSZ SKŁADANY FOLIOWANY (WYBRANY REGION)

  46.73

5%

  49.07

 
GDAŃSK OLSZTYN POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW  

 2.5 KOMPLET 6 ARKUSZY SKŁADANYCH NIEFOLIOWANYCH

205.61

5%

215.89

 2.6 ARKUSZ SKŁADANY NIEFOLIOWANY (WYBRANY REGION)

  37.38

5%

  39.25

 
GDAŃSK OLSZTYN POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW  

 2.7 ARKUSZ SPERSONALIZOWANY NIEFOLIOWANY (WYBRANY FRAGMENT) (2)

68.83

5%

72.27

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE ŚRODKA MAPY

 
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA
DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
JAKI MA BYĆ OBJĘTY NA MAPIE
° ' " N
Przykład: 53° 16' 33" N
° ' " E
Przykład: 14° 24' 36" E

 3. MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000

 3.1 MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000 (ścienna, papier zwykły) (2)

205.61

5%

215.89

 3.2 MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) (2)

261.68

5%

274.76

 4. BAZA DANYCH AIM (3)(4)

 4.1 BAZA DANYCH AIM (AIXM 4.5) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)

250.00

23%

307.50

 4.2 BAZA DANYCH AIM (AIXM 4.5) - NA WYBRANĄ DATĘ AIRAC

  40.00

23%

  49.20

 DATA AIRAC DLA BAZY DANYCH AIM

 5. CYROWE ZBIORY DANYCH (3)(4)

 5.1 ZBIÓR DANYCH AIP (AIXM 5.1) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)

250.00

23%

307.50

 5.2 ZBIORY DANYCH O PRZESZKODACH (AIXM 5.1) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)
 + eTOD - CYFROWE DANE O PRZESZKODACH DLA STREFY 1 i STREFY 2 (CSV) - AKTUALIZACJA ROCZNA NA ROK 2022 (1)

250.00

23%

307.50

 (1) Aktualizacja roczna trwa od stycznia do grudnia danego roku zgodnie z cyklem AIRAC
 (2) W przypadku wysyłki tuba jest automatycznie dodawana do zamówienia.
 (3) Dostęp przez usługę MS Sharepoint.
 (4) Zakupiona 1 szt. subskrypcji przez firmę na dany produkt AIS w formie elektronicznej odpowiada jednemu dostępowi, a pobrane dane mogą zostać udostępnione na potrzeby wszystkich pracowników danej firmy.


Cennik wysyłki:


Ceny wysyłki podane są za konkretny przedział. Wielokrotność zamówionego przedziału ilości produktów wiąże się z wielokrotnością opłaty.


TABELA PRZEDSTAWIA

CENY BRUTTO (PLN)


POLSKA

ZAGRANICA

Odbiór
osobisty

Przesyłka
rejestrowana

Przesyłka
nierejestrowana
(5)

Przesyłka
rejestrowana

Przesyłka
nierejestrowana
(5)

Ekono-
miczna

Priorytet

Ekono-
iczna

Priorytet

Priorytet

Ekono-
miczna

Priorytet

 CENNIK WYSYŁKI DLA MAP

 MAPA SKŁADANA (1-24 arkuszy) POLSKA
 MAPA SKŁADANA (1-12 arkuszy) ZAGRANICA

0.00

15.60

18.30   6.60   7.30

34.60 (Strefa A)*
43.30 (Strefa B)*
50.30 (Strefa C)*
73.30 (Strefa D)*

-
(34.60) A*
(43.30) B*
(50.30) C*
(73.30) D*

-
(34.60) A*
(43.30) B*
(50.30) C*
(73.30) D*

 MAPA SPERSONALIZOWANA (1-8 arkuszy) (6)

0.00

16.00 17.00  -
(16.00)
 -
(17.00)
145.00

 -
(145.00)

 -
(145.00)

 MAPA ŚCIENNA (1-8 map) (6)

0.00

66,00

66,00

 -
(66.00)

 -
(66.00)
145.00

 -
(145.00)

 -
(145.00)

 (5) PAŻP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłek w przypadku wyboru opcji "Przesyłka nierejestrowana".
 (6) Tuba nie jest wliczona w cenę przesyłki (Dodatkowy koszt: 12,00 PLN brutto).
 (*) Strefa A (Europa łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem)
 (*) Strefa B (Ameryka Północna, Afryka)
 (*) Strefa C (Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Azja)
 (*) Strefa D (Australia, Oceania)


Odbiór osobisty
 

Odbiór osobisty (Szczegóły odbioru osobistego)
(Odbiór możliwy po zaksięgowaniu wpłaty i kontakcie ze strony PAŻP o możliwości odbioru)
(Punkt odbioru osobistego)
 

Tuba na mapy ścienne lub spersonalizowane w przypadku odbioru osobistego
(Dodatkowy koszt 12,00 PLN brutto)

Opcje wysyłki (dla map)

       
Typ Rejestrowana Nierejestrowana
Rodzaj Ekonomiczna Priorytetowa


Status klienta:
Osoba fizyczna Firma


Faktura:
Papierowa Elektroniczna


Dane klienta / adres do wysyłki produktów:
(PAŻP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłek w przypadku podania niepoprawnego adresu)
 

Nazwa / Imię i Nazwisko*

Ulica, nr domu / lokalu*

Kod pocztowy*
Miasto*
Państwo*
E-mail*
Telefon

Uwagi

W przypadku zamówień produktów AIS w formie elektronicznej prosimy o podanie w uwagach adresu e-mail do którego powinien zostać przypisany dostęp do usługi MS Sharepoint.


Proszę zaznaczyć jeśli adres do faktury jest identyczny z adresem dostawy produktów.
W przypadku odbioru osobistego proszę nie zaznaczać tej opcji i uzupełnić dane do faktury.

Dane do faktury:
 

Nazwa / Imię i Nazwisko*

Ulica, nr domu / lokalu*

Kod pocztowy*
Miasto*
Państwo*
E-mail
Telefon

Uwagi

NIP*

* - Pola obowiązkowe do uzupełnienia

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że produkty AIS, w tym AIP Polska (z wyjątkiem NOTAM), podlegają ochronie prawnej, w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402), dalej zwaną ustawą o ochronie baz danych.


* Wyrażam zgodę na wystawienie faktury na zamówione towary bez podpisu.
* Przeczytałem i akceptuję Ogólne warunki sprzedaży produktów AIS dostępne na stronnie https://ais.pansa.pl.
* Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01 (IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) i e) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), celem uzyskania produktów AIS.

Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Informujemy ponadto, że archiwizacja dokumentów w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich przekazania uniemożliwi przesłanie naszych produktów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych prowadzonych przez PAŻP (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 883).
  * - Pola obowiązkowe do zaznaczenia