Ułatwienia dostępu

Dane kontaktowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Międzynarodowe Biuro NOTAM
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Tel.: +48-22-574-7174 lub +48-22-574-7177,
Faks: +48-22-574-7179,
E-mail: nof@pansa.pl
AFS: EPWWYNYX

Kierownik: +48 609 119 141

Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:28