NOTAM

Międzynarodowe Biuro NOTAM

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) jest odpowiedzialne za zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą NOTAM dla FIR Warszawa. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 NOTAM to:

Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

NOF publikuje również informacje o stanie nawierzchni pola naziemnego za pomocą depeszy SNOWTAM. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 SNOWTAM to: NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza dla podawania warunków panujących na nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola ruchu naziemnego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg, szron, stojącą wodę lub wodę związaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, szronem.

NOF publikuje informacje wyłącznie w formacie zgodnym z ICAO Doc 10066, załącznik 3 oraz procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (wytyczne Eurocontrol dla procedur operacyjnych dla dynamicznych danych AIS). NOTAM są wydawane i dystrybuowane poprzez Europejską Bazę Danych AIS (EAD). Dystrybucja depesz odbywa się za pośrednictwem sieci AFTN. Międzynarodowe Biuro NOTAM zarządza listami dystrybucji.

Obecnie NOTAM są rozpowszechniane w następujących seriach:

Serie NOTAM (Język)Zawartość
A (EN) / P (PL)Informacje o lotniskach: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA.
B (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPCE, EPDE, EPKS, EPLK, EPMM, EPPW, EPSN.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję.
C (EN) / M (PL)Informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D.
D (EN) / N (PL)Trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, informacje o przeszkodach trasowych.
E (EN) / U (PL)Informacje o lotniskach: EPBY, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG
F (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPDA, EPIR, EPLY, EPMB, EPMI, EPOK, EPPR, EPTM.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję
G (EN) / J (PL)Informacje o lotniskach i lądowiskach opublikowanych w AIP VFR
H (EN) / L (PL)Informacje o lotniskach: EPKT, EPMO, EPRA, EPWR
S (EN)Sporządzane są zgodnie z formularzem SNOWTAM. Dotyczą obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców. Wydawane wyłącznie dla lotnisk kontrolowanych.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.