Międzynarodowe Biuro NOTAM

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) jest odpowiedzialne za zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą NOTAM dla FIR Warszawa. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 NOTAM to:

Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

NOF publikuje również informacje o stanie nawierzchni pola naziemnego za pomocą depeszy SNOWTAM. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 SNOWTAM to: NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza dla podawania warunków panujących na nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola ruchu naziemnego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg, szron, stojącą wodę lub wodę związaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, szronem.

NOF publikuje informacje wyłącznie w formacie zgodnym z ICAO Doc 10066, załącznik 3 oraz procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (wytyczne Eurocontrol dla procedur operacyjnych dla dynamicznych danych AIS). NOTAM są wydawane i dystrybuowane poprzez Europejską Bazę Danych AIS (EAD). Dystrybucja depesz odbywa się za pośrednictwem sieci AFTN. Międzynarodowe Biuro NOTAM zarządza listami dystrybucji.

Obecnie NOTAM są rozpowszechniane w następujących seriach:

Serie NOTAM (Język)Zawartość
A (EN) / P (PL)Informacje o lotniskach: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA.
B (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPCE, EPDE, EPKS, EPLK, EPMM, EPPW, EPSN.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję.
C (EN) / M (PL)Informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D.
D (EN) / N (PL)Trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, informacje o przeszkodach trasowych.
E (EN) / U (PL)Informacje o lotniskach: EPBY, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG
F (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPDA, EPIR, EPLY, EPMB, EPMI, EPOK, EPPR, EPTM.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję
G (EN) / J (PL)Informacje o lotniskach i lądowiskach opublikowanych w AIP VFR
H (EN) / L (PL)Informacje o lotniskach: EPKT, EPMO, EPRA, EPWR
S (EN)Sporządzane są zgodnie z formularzem SNOWTAM. Dotyczą obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców. Wydawane wyłącznie dla lotnisk kontrolowanych.

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.