Ułatwienia dostępu

Międzynarodowe Biuro NOTAM

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) jest odpowiedzialne za zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą NOTAM dla FIR Warszawa. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 NOTAM to:

Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

NOF publikuje również informacje o stanie nawierzchni pola naziemnego za pomocą depeszy SNOWTAM. Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 SNOWTAM to: NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza dla podawania warunków panujących na nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola ruchu naziemnego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg, szron, stojącą wodę lub wodę związaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, szronem.

NOF publikuje informacje wyłącznie w formacie zgodnym z ICAO Doc 10066, załącznik 3 oraz procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (wytyczne Eurocontrol dla procedur operacyjnych dla dynamicznych danych AIS). NOTAM są wydawane i dystrybuowane poprzez Europejską Bazę Danych AIS (EAD). Dystrybucja depesz odbywa się za pośrednictwem sieci AFTN. Międzynarodowe Biuro NOTAM zarządza listami dystrybucji.

Obecnie NOTAM są rozpowszechniane w następujących seriach:

Serie NOTAM (Język)Zawartość
A (EN) / P (PL)Informacje o lotniskach: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA.
B (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPCE, EPDE, EPKS, EPLK, EPMM, EPPW, EPSN.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję.
C (EN) / M (PL)Informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D.
D (EN) / N (PL)Trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, informacje o przeszkodach trasowych.
E (EN) / U (PL)Informacje o lotniskach: EPBY, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG
F (EN)Seria dla lotnisk wojskowych: EPDA, EPIR, EPLY, EPMB, EPMI, EPOK, EPPR, EPTM.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję
G (EN) / J (PL)Informacje o lotniskach i lądowiskach opublikowanych w AIP VFR
H (EN) / L (PL)Informacje o lotniskach: EPKT, EPMO, EPRA, EPWR
S (EN)Sporządzane są zgodnie z formularzem SNOWTAM. Dotyczą obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców. Wydawane wyłącznie dla lotnisk kontrolowanych.
Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:28