Ułatwienia dostępu

AIS - Służba Informacji Lotniczej​

Służba Informacji Lotniczej (AIS Polska) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia służby informacji lotniczej w Polsce.

Służba Informacji Lotniczej jest odpowiedzialna za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, która podlega polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

AIS w Polsce jest w szczególności odpowiedzialna za:

  • zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej;
  • Wydawanie i dystrybucję Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, w skład którego wchodzi Zbiór Informacji Lotniczych – Polska (AIP Polska), Suplementy do AIP, Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC);
  • Wydawanie NOTAM dotyczących polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w seriach – A, P, B, C, M, D, N, E, U, H, L, F, G, J oraz S (SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD);
  • Publikowanie map lotniczych;
  • Druk i rozpowszechnianie publikacji AIS;
  • Udzielanie informacji lotniczych.
Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:28