AIS

Kontakt

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy 
Służba Informacji Lotniczej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Tel.: +48-22-574-5696, +48-22-574-5624 ,+48-22-574-5694
Fax: +48-22-574-5619
AFS: EPWWYOYX
Dystrybucja publikacji: +48-22-574-5621
Fax: +48-22-574-5629
E-mail: ais.poland@pansa.pl

Międzynarodowe Biuro NOTAM
NOF Warszawa – Duty Supervisor
Tel.: +48-22-574-7174, +48-22-574-7177
Fax: +48-22-574-7179
AFS: EPWWYNYX
E-mail: nof@pansa.pl

Webmaster
E-mail:
m.cholost@pansa.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast