Ułatwienia dostępu

Kontakt

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy
Służba Informacji Lotniczej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Tel.: +48-22-574-5625 – Dział Zarządzania Informacją Lotniczą
Tel.: +48-22-574-5624 – Zespół Publikacji i Weryfikacji Dokumentacji ATM/CNS
Tel.: +48-22-574-5694 – Zespół Systemów Informacji Przestrzennej
Fax: +48-22-574-5619
AFS: EPWWYOYX
E-mail: ais.poland@pansa.pl

Dystrybucja publikacji
Tel.: +48-22-574-5621
Fax: +48-22-574-5629

Uzgodnienia INOP
Tel.: +48-22-574-6313, +48-22-574-5671
E-mail: inop@pansa.pl

Międzynarodowe Biuro NOTAM
NOF Warszawa – Duty Supervisor
Tel.: +48-22-574-7174, +48-22-574-7177
Fax: +48-22-574-7179
AFS: EPWWYNYX
E-mail: nof@pansa.pl

Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:30