Ułatwienia dostępu

Zastrzeżenia Prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawarte na stronie ais.pansa.pl informacje, materiały, artykuły, elementy graficzne stanowią własność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i/lub innych wskazanych właścicieli i nie mogą być używane w celach komercyjnych.

Wszelka modyfikacja, reprodukcja lub przetwarzanie zawartości strony ais.pansa.pl jest zabronione.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że w przypadku przesłania jakiejkolwiek korespondencji do strony ais.pansa.pl, za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, nie zapewnia zachowania prywatności czy poufności otrzymanych informacji, materiałów oraz nie zapewnia, że nie zostaną naruszone inne prawa z nimi związane.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo odtwarzania, przetwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej powyższą drogą korespondencji, w jakimkolwiek celu.

Za dostępność i zawartość ścieżek podanych/wskazanych w niniejszej domenie, a administrowanych przez osoby trzecie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od wszelkiej odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym czasie.

Serwis www.ais.pansa.pl wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia informacji statystycznych.

Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:31