Ułatwienia dostępu

SLA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) – w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r., jako Instytucja zapewniająca AIS, zidentyfikowała wszystkie strony przekazujące do AIS dane lotnicze i podpisała z nimi formalne ustalenia SLA (Service Level Agreement). 

W celu usprawnienia współpracy poniżej udostępniamy edytowalne wersje formularzy wymaganych podczas procesu dostarczania danych:

IFR:


VFR:

 
W sprawach związanych z administrowaniem SLA, zmianami osób wykazanych do kontaktu w Załączniku Z03 – informacje należy kierować na e-mail: sla.ais@pansa.pl