Ułatwienia dostępu

Ankiety

Ankieta dot. zapotrzebowania na format danych w zakresie przeszkód lotniczych

Ankieta dotycząca publikacji AIP VFR Polska

Kwestionariusz oceny usług służby AIS

Ankieta dot. wykorzystania informacji zawartych w NOTAM nt. przewidywanego zaniku RAIM GPS