Publikacje

AIP Polska

ważne 17 JUN 2021 00:00 UTC – 14 JUL 2021 23:59 UTC

AMDT

Zmiany do AIP Polska:

17 JUN 2021 - AIP AMDT AIRAC 240

Achiwalne oraz przyszłe Zmiany do AIP Polska można uzyskać w zakładce Cykl AIRAC lub w systemie EAD - Pams Light oraz wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres ais.poland@pansa.pl

GEN

GEN 0 - CZĘŚĆ 1 - INFORMACJE OGÓLNE (GEN)
GEN 0.1 - Wstęp
GEN 0.2 - Wykaz zmian do AIP
GEN 0.3 - Wykaz suplementów do AIP
GEN 0.4 - Wykaz kontrolny stron AIP
GEN 0.5 - Lista poprawek ręcznych do AIP
GEN 0.6 - Spis treści części 1

GEN 1 - KRAJOWE PRZEPISY I WYMAGANIA
GEN 1.1 - Wyznaczone władze
GEN 1.2 - Przylot, tranzyt i odlot statków powietrznych
GEN 1.3 - Przylot, tranzyt i odlot pasażerów oraz załóg
GEN 1.4 - Przywóz, tranzyt i wywóz towaru
GEN 1.5 - Przyrządy pokładowe, wyposażenie i dokumentacja statków powietrznych
GEN 1.6 - Zestawienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych porozumień i konwencji
GEN 1.7 - Odstępstwa od norm, zalecanych metod postępowania i procedur ICAO

GEN 2 - TABELE I KODY
GEN 2.1 - System miar, znaki rejestracyjne statków powietrznych oraz dni świąteczne
GEN 2.2 - Skróty stosowane w publikacjach Służby Informacji Lotniczej
GEN 2.3 - Znaki umowne na mapach
GEN 2.4.0 - Wskaźniki lokalizacji
GEN 2.4 - Wskaźniki lokalizacji
GEN 2.5 - Wykaz pomocy radionawigacyjnych
GEN 2.6 - Przeliczanie jednostek miar
GEN 2.7 - Wschód i zachód słońca

GEN 3 - SŁUŻBY
GEN 3.1 - Służba Informacji Lotniczej
GEN 3.2 - Mapy lotnicze
GEN 3.3-0 - Teren górzysty w FIR Warszawa
GEN 3.3 - Służby Ruchu Lotniczego
GEN 3.4 - Służby łączności
GEN 3.5.0-1 - Sektory AIRMET
GEN 3.5.0-2 - Regiony nastawiania wysokościomierzy
GEN 3.5 - Służba meteorologiczna
GEN 3.6-0 - Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA
GEN 3.6 - Poszukiwanie i ratownictwo

GEN 4 - OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISK / LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZA USŁUGI NAWIGACYJNE
GEN 4.0 - Opłaty za korzystanie z lotnisk/lotnisk dla śmigłowców oraz za usługi nawigacyjne
GEN 4.1 - Opłaty za korzystanie z lotniska/lotniska dla śmigłowców
GEN 4.2 - Opłaty za usługi nawigacyjne

ENR

ENR - CZĘŚĆ 2 - TRASA (ENR)
ENR 0.1 - Wstęp
ENR 0.6 - Spis treści części 2

ENR 1 - PRZEPISY I PROCEDURY OGÓLNE
ENR 1.1 - Przepisy ogólne
ENR 1.2 - Przepisy dotyczące lotów z widocznością
ENR 1.3 - Przepisy dotyczące lotów według wskazań przyrządów
ENR 1.4 - Klasyfikacja i opis przestrzeni powietrznej ATS
ENR 1.5 - Procedury oczekiwania, przylotu oraz odlotu
ENR 1.6-0 - Mapa pokrycia radiolokacyjnego
ENR 1.6 - Służby i procedury dozorowania ATS
ENR 1.7 - Procedury nastawiania wysokościomierza
ENR 1.8 - Dodatkowe procedury regionalne
ENR 1.9 - Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i zarządzanie przestrzenią powietrzną
ENR 1.10 - Planowanie lotów
ENR 1.11 - Adresowanie depesz planu lotu
ENR 1.12 - Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych
ENR 1.13 - Bezprawna ingerencja
ENR 1.14 - Nieprawidłowości w ruchu lotniczym

ENR 2 - PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO
ENR 2.0 - Przestrzeń powietrzna Służb Ruchu Lotniczego
ENR 2.1 - FIR, UIR, TMA, CTA
ENR 2.1.1 - Przestrzenie kontrolowane w FIR Warszawa
ENR 2.1.2 - Delegacja służb ATS
ENR 2.1.3-0 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
ENR 2.1.3 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
ENR 2.2 - Inna przestrzeń regulowana
ENR 2.2.1 - Podział sektorowy obszaru kontrolowanego ACC w FIR Warszawa
ENR 2.2.2 - Strefy czasowo wydzielone (TSA), Strefy czasowo rezerwowane (TRA), Trasy lotnicze do TSA/TRA (TFR)
ENR 2.2.2.1 - Strefy czasowo wydzielone (TSA)
ENR 2.2.2.2 - Trasy lotnicze do TSA/TRA (TFR)
ENR 2.2.2.3 - Strefy czasowo rezerwowane (TRA)
ENR 2.2.3 - Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej

ENR 3 - TRASY ATS
ENR 3.1 - Dolne trasy ATS
ENR 3.2 - Górne trasy ATS
ENR 3.3 - Trasy nawigacji obszarowej (RNAV)
ENR 3.3 L23
ENR 3.3 L29
ENR 3.3 L32
ENR 3.3 L59
ENR 3.3 L71
ENR 3.3 L87
ENR 3.3 L132
ENR 3.3 L616
ENR 3.3 L617
ENR 3.3 L619
ENR 3.3 L621
ENR 3.3 L623
ENR 3.3 L730
ENR 3.3 L733
ENR 3.3 L735
ENR 3.3 L747
ENR 3.3 L856
ENR 3.3 L867
ENR 3.3 L979
ENR 3.3 L980
ENR 3.3 L981
ENR 3.3 L983
ENR 3.3 L984
ENR 3.3 L986
ENR 3.3 L987
ENR 3.3 L996
ENR 3.3 L999
ENR 3.3 M66
ENR 3.3 M70
ENR 3.3 M159
ENR 3.3 M602
ENR 3.3 M607
ENR 3.3 M857
ENR 3.3 M860
ENR 3.3 M863
ENR 3.3 M865
ENR 3.3 M866
ENR 3.3 M977
ENR 3.3 M984
ENR 3.3 M985
ENR 3.3 M992
ENR 3.3 M994
ENR 3.3 N5
ENR 3.3 N133
ENR 3.3 N191
ENR 3.3 N195
ENR 3.3 N744
ENR 3.3 N746
ENR 3.3 N858
ENR 3.3 N869
ENR 3.3 N871
ENR 3.3 N983
ENR 3.3 P31
ENR 3.3 P139
ENR 3.3 P150
ENR 3.3 P159
ENR 3.3 P193
ENR 3.3 P733
ENR 3.3 P746
ENR 3.3 P851
ENR 3.3 P861
ENR 3.3 Q10
ENR 3.3 Q34
ENR 3.3 Q35
ENR 3.3 Q99
ENR 3.3 Q258
ENR 3.3 Q277
ENR 3.3 Q316
ENR 3.3 Q800
ENR 3.3 T174
ENR 3.3 T205
ENR 3.3 T224
ENR 3.3 T240
ENR 3.3 T265
ENR 3.3 T266
ENR 3.3 T267
ENR 3.3 T269
ENR 3.3 T270
ENR 3.3 T282
ENR 3.3 T344
ENR 3.3 T353
ENR 3.3 T354
ENR 3.3 T355
ENR 3.3 T356
ENR 3.3 T357
ENR 3.3 T359
ENR 3.3 T375
ENR 3.3 T425
ENR 3.3 T670
ENR 3.3 T671
ENR 3.3 T672
ENR 3.3 T673
ENR 3.3 T707
ENR 3.3 T709
ENR 3.3 T710
ENR 3.3 T714
ENR 3.3 T720
ENR 3.3 T727
ENR 3.3 T738
ENR 3.3 T871
ENR 3.3 Y41
ENR 3.3 Y100
ENR 3.3 Y209
ENR 3.3 Y210
ENR 3.3 Y218
ENR 3.3 Y564
ENR 3.3 Y565
ENR 3.3 Y566
ENR 3.3 Z72
ENR 3.3 Z73
ENR 3.3 Z80
ENR 3.3 Z95
ENR 3.3 Z96
ENR 3.3 Z121
ENR 3.3 Z126
ENR 3.3 Z127
ENR 3.3 Z131
ENR 3.3 Z159
ENR 3.3 Z169
ENR 3.3 Z172
ENR 3.3 Z175
ENR 3.3 Z176
ENR 3.3 Z179
ENR 3.3 Z181
ENR 3.3 Z182
ENR 3.3 Z186
ENR 3.3 Z187
ENR 3.3 Z212
ENR 3.3 Z225
ENR 3.3 Z348
ENR 3.3 Z349
ENR 3.3 Z367
ENR 3.3 Z419
ENR 3.3 Z460
ENR 3.3 Z491
ENR 3.3 Z493
ENR 3.3 Z717
ENR 3.4 - Trasy dla śmigłowców
ENR 3.5 - Inne trasy
ENR 3.6 - Oczekiwanie na trasie

ENR 4 - POMOCE I SYSTEMY RADIONAWIGACYJNE
ENR 4 - Pomoce i systemy radionawigacyjne
ENR 4.1 - Trasowe pomoce radionawigacyjne
ENR 4.2 - Specjalne systemy nawigacyjne
ENR 4.3 - Globalny nawigacyjny system satelitarny
ENR 4.4 - Nazwy kodowe oznaczników dla znaczących punktów nawigacyjnych
ENR 4.5 - Trasowe lotnicze światła naziemne

ENR 5 - OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE
Sup 084-2021 (ENR 5) - A) Pokazy lotnicze "ANTIDOTUM AIRSHOW" – Leszno (EPLS), B) Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej i Szybowcowej – Leszno (EPLS)
Sup 083-2021 (ENR 5) - 77. Samochodowy Rajd PolskI – zabezpieczenie lotów śmigłowców na niskich wysokościach (Mrągowo, Mikołajki, Olecko)
Sup 082-2021 (ENR 5) - Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej – Leszno (EPLS)
Sup 076-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Zakopane
Sup 075-2021 (ENR 5) - Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub – Turbia (EPST)
Sup 074-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe - Jezioro Bnińskie
Sup 073-2021 (ENR 5) - FLY FEST Międzynarodowa Wystawa Lotnicza
Sup 072-2021 (ENR 5) - Loty UAV wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego
Sup 071-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 4724 – rejon Beskidów
Sup 070-2021 (ENR 5) - Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
Sup 069-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4101 – Turawa i Nysa
Sup 068-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze z obsługi UAV Orbiter – 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Sup 067-2021 (ENR 5) - Szkolne loty szybowcowe w rejonie Bezmiechowej
Sup 066-2021 (ENR 5) - Ćwiczenie wojskowe `FALCON FURY 21`
Sup 065-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4101- Rudniki
Sup 061-2021 (ENR 5) - Międzynarodowe ćwiczenie `BALTOPS 50`
Sup 060-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 3718 w rejonie Nowy Targ
Sup 058-2021 (ENR 5) - Loty szkolne bezzałogowych statków powietrznych w rejonie miejscowości Ciechanów na potrzeby JW 5448
Sup 057-2021 (ENR 5) - Loty bezzałogowych statków powietrznych w ramach lotów szkolnych 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Sup 054-2021 (ENR 5) - 1. Międzynarodowe Zawody Szybowcowe „Ostrów Glide` – Michałków (EPOM) 2. 49 Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie B i Standard – Michałków (EPOM)
Sup 052-2021 (ENR 5) - Zabezpieczenie operacji lotniczych w rejonie poligonu Wędrzyn (EPD27)
Sup 051-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 2305
Sup 050-2021 (ENR 5) - XI Wiosenny Obóz Przelotowy - Lubin 2021
Sup 048-2021 (ENR 5) - A) 11. Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15 metrowej – Leszno, B) Międzynarodowe Zawody Szybowcowe – Leszno Cup
Sup 043-2021 (ENR 5) - A) Zgrupowanie treningowe szybowcowej kadry narodowej juniorów, B) Międzynarodowe szybowcowe mistrzostwa polski w klasie otwartej, C) Międzynarodowe zawody szybowcowe w klasie klub
Sup 042-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – EPNL
Sup 041-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Szczurowa
Sup 040-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lądowisku Nowe Miasto (EPNM) 2021
Sup 039-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Debrzno
Sup 038-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lądowisku Chojna-Stratus
Sup 037-2021 (ENR 5) - Loty szkolne i treningowe UAV – DWOT
Sup 036-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4210 – Powidz (EPPW)
Sup 034-2021 (ENR 5) - Ograniczenie lotów nad Jednostką Wojskową 2305
Sup 033-2021 (ENR 5) - Niemieckie Zawody Szybowcowe – 2021
Sup 027-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lotnisku Dęblin
Sup 024-2021 (ENR 5) - Strefa czasowo rezerwowana dla zabezpieczenia operacji do/z EPLK wykonywanych w ramach ćwiczeń wojskowych
Sup 023-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Lidzbark Warmiński
Sup 109-2020 (ENR 5) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w m. Ostrołęka
ENR 5.0 - Ostrzeżenia nawigacyjne
ENR 5.1 - Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne
ENR 5.1.1 - Strefy zakazane
ENR 5.1.2 - Strefy ograniczone
ENR 5.1.3 - Strefy niebezpieczne
ENR 5.2 - Strefy ćwiczeń wojskowych, poligony oraz strefa identyfikacyjna obrony powietrznej (ADIZ)
ENR 5.2.2 - Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ
ENR 5.3 - Inne działania o charakterze niebezpiecznym i inne potencjalne zagrożenia
ENR 5.3.0-1 - Sondy balonowe
ENR 5.3.0-2 - Strefy zrzutu paliwa
ENR 5.3.1 - Inne działania o charakterze niebezpiecznym
ENR 5.3.2 - Inne potencjalne zagrożenia
Sup 138-2020 (ENR 5.4) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (Chmielna) w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 135-2020 (ENR 5.4) - Przeszkody lotnicze w Warszawie (ul. Burakowska)
Sup 134-2020 (ENR 5.4) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) - Central Point
ENR 5.4 - Przeszkody lotnicze
ENR 5.5 - Lotnicza działalność sportowa i rekreacyjna
ENR 5.6 - Migracja ptaków i obszary fauny o szczególnej wrażliwości

ENR 6 - MAPY TRASOWE
ENR 6.0 - Mapy trasowe
ENR 6.1-1 - Mapa tras lotniczych - ICAO drogi nawigacji obszarowej
ENR 6.1-2 - Znaczące punkty nawigacyjne POLFRA
ENR 6.1-3 - Granica POLFRA
ENR 6.1.3-1 - POLFRA FL95 - FL115
ENR 6.1.3-2 - POLFRA FL115 - FL135
ENR 6.1.3-3 - POLFRA FL135 - FL145
ENR 6.1.3-4 - POLFRA FL145 - FL195
ENR 6.1.3-5 - POLFRA FL195 - FL245
ENR 6.1.3-6 - POLFRA FL245 - FL285
ENR 6.1.3-7 - POLFRA FL285 - FL660
ENR 6.2-1 - Sektory ACC - Drogi nawigacji obszarowej
ENR 6.2-2 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA BYDGOSZCZ
ENR 6.2-3 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA GDAŃSK
ENR 6.2-4 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA KRAKÓW
ENR 6.2-5 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA LUBLIN
ENR 6.2-6 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA POZNAŃ
ENR 6.2-7 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA RADOM
ENR 6.2-8 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA RZESZÓW
ENR 6.2-9 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA SZCZECIN
ENR 6.2-10 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA OLSZTYN
ENR 6.2-11 - Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe) - TMA WARSZAWA
ENR 6.3-1 - Strefy zakazane
ENR 6.3-2 - Strefy ograniczone
ENR 6.3-3 - Strefy niebezpieczne
ENR 6.3-4 - Rejony działalności lotniczej, loty samolotowe, szybowcowe, balonowe, skoki spadochronowe
ENR 6.3-5 - Rejony działalności lotniczej - loty paralotniowe lub paralotniowe z napędem
ENR 6.5-1 - Strefy czasowo wydzielone (TSA), Strefy czasowo zarezerwowane (TRA), Trasy dolotowe do stref (TFR)
ENR 6.7.1-0 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA GDAŃSK
ENR 6.7.1-1 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA GDAŃSK
ENR 6.7.2-0 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA KRAKÓW
ENR 6.7.2-1 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA KRAKÓW
ENR 6.7.3-0 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA POZNAŃ
ENR 6.7.3-1 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA POZNAŃ
ENR 6.7.4-0 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA WARSZAWA
ENR 6.7.4-1 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - TMA WARSZAWA
ENR 6.7.5-0 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - MTMA RADOM
ENR 6.7.5-1 - Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO - MTMA RADOM

AD

AD - CZĘŚĆ 3 - LOTNISKA (AD)
AD 0.1 - Wstęp
AD 0.6 - Spis treści części 3

AD 1 - LOTNISKA / LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP
AD 1 - Lotniska/Lotniska dla śmigłowców - wstęp
AD 1.1 - Dostępność i warunki wykorzystania lotnisk/lotnisk dla śmigłowców
AD 1.2 - Służby ratownicze i przeciwpożarowe oraz plan odśnieżania
AD 1.3-0 - Lotniska/Lądowiska/Lotniska dla śmigłowców
AD 1.3 - Wykaz lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców
AD 1.4 - Grupowanie lotnisk/lotnisk dla śmigłowców
AD 1.5 - Status certyfikacji lotniska
AD 1.5.1 - Opis spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska

AD 2 - LOTNISKA

EPBY
Sup 120-2020 (AD 2 EPBY) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Bydgoszcz (EPBY)
EPBY - BYDGOSZCZ
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-2-1 - Mapa naziemnego ruchu lotniczego
1-3-1 - Mapa parkowania statków powietrznych - ICAO - Płyta postojowa 1,2,4 , Taxiway E1, E3
1-3-2 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Taxiway E2
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 08/26
4-1-1 - Mapa SID - ICAO - RWY 08
4-1-3 - Mapa SID - ICAO - RWY 26
4-2-1-0 - Mapa RNP 1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 08
4-2-2-0 - Mapa RNP 1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 26
5-1-1 - Mapa STAR - ICAO - RWY 08/26
5-3-1-0 - Mapa RNP 1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 08
5-3-2-0 - Mapa RNP 1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 26
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z RWY 26 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-2-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 26 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPGD
Sup 032-2021 (AD 2 EPGD) - Prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD)
Sup 122-2020 (AD 2 EPGD) - Prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD)
EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-3-1 - Mapa parkowania statków powietrznych - ICAO - Płyta postojowa 1,2,3
1-3-2 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 5,6,7
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 29
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 11
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 29
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 11
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 29
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II & III or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 29 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPKK
Sup 080-2021 (AD 2 EPKK) - Roboty budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska Kraków-Balice (EPKK)
EPKK - KRAKÓW - Balice
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-1-2 - Punkty krytyczne
1-3-1 - Mapa parkowania statków powietrznych - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 07
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 25
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 07
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 25
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 25 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPKT
Sup 044-2021 (AD 2 EPKT) - Prace budowlane na lotnisku Katowice-Pyrzowice (EPKT)
Sup 099-2019 (AD 2 EPKT) - Ograniczenia w dostępności RWY na lotnisku Katowice - Pyrzowice (EPKT) w sezonie zimowym W21
Sup 098-2019 (AD 2 EPKT) - Ograniczenia w dostępności RWY na lotnisku Katowice - Pyrzowice (EPKT) w sezonie letnim S21
EPKT - KATOWICE - Pyrzowice
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-3-1 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 1
1-3-2 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 2, 3, Zatoka oczekiwania
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 09/27
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 27
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 09
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 27
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 09
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 27
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 09 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 27 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPLB
EPLB - LUBLIN
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 25
4-2-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 07
4-2-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 25
5-1-1 - Mapa STAR - ICAO - RWY 07/25
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 07
5-3-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 25
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-2-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-2-7 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 25 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPLL
Sup 081-2021 (AD 2 EPLL) - Prace budowlane na lotnisku Łódź (EPLL)
Sup 006-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Wieniawskiego
Sup 005-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Al. Unii Lubelskiej
Sup 004-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Kusocińskiego
Sup 003-2021 (AD 2 EPLL) - Nowa przeszkoda lotnicza w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Piotrkowska
Sup 119-2020 (AD 2 EPLL) - Ograniczenia na lotnisku Łódź (EPLL)
Sup 112-2020 (AD 2 EPLL) - Dodatkowe procedury kołowania na lotnisku Łódź (EPLL)
EPLL - ŁÓDŹ
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
4-2-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 07
4-2-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 25
5-2-1 - Trasy dolotowe i tranzytowe - TMA ŁÓDŹ
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 07
5-3-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 25
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 07 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 25 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPMO
EPMO - WARSZAWA - Modlin
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 08/26
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 08
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 08
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 26
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 08
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 26
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 08 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 26 (CAT A/B/C/D)
7-1-1 - Mapa podejścia dla lotów z widocznością - RWY 26
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPPO
Sup 078-2021 (AD 2 EPPO) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (drzewa) w rejonie lotniska Poznań-Ławica (EPPO)
Sup 096-2020 (AD 2 EPPO) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (dźwigi) w rejonie lotniska Poznań-Ławica (EPPO)
EPPO - POZNAŃ - Ławica
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-3-1 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 1, Płyta do odladzania
1-3-2 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 3
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 10/28
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 28
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 10
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 28
5-1-1 - Mapa STAR - ICAO - RWY 28
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 10
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 28
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 10 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 28 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPRA
Sup 079-2021 (AD 2 EPRA) - Prace budowlane na lotnisku Radom-Sadków (EPRA)
EPRA - RADOM - Sadków
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
6-3-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPRZ
EPRZ - RZESZÓW - Jasionka
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 09/27
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 27
4-2-1-0 - Mapa RNP1 SID - ICAO - RWY 09
4-2-2-0 - Mapa RNP1 SID - ICAO - RWY 27
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 09
5-3-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 27
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z CAT II or LOC z RWY 27 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y CAT II RWY 27 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 09 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 27 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPSC
EPSC - SZCZECIN - Goleniów
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 13/31
4-2-1-0 - Mapa RNP1 SID - ICAO - RWY 13
4-2-2-0 - Mapa RNP1 SID - ICAO - RWY 31
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 13
5-3-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 31
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 31 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 13 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 31 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 13 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 31 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPSY
Sup 020-2021 (AD 2 EPSY) - Prace budowlane na lotnisku Olsztyn-Mazury (EPSY)
Sup 010-2021 (AD 2 EPSY) - Prace budowlane na lotnisku Olsztyn-Mazury (EPSY)
EPSY - OLSZTYN - Mazury
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 01/19
4-2-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 01
4-2-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 19
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 01
5-3-2-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 19
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 01 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 01 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 01 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 19 (CAT A/B/C/D)
6-2-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 19 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 01 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 19 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
8-1-1 - Diagram obrazujący obszary koncentracji ptaków

EPWA
Sup 077-2021 (AD 2 EPWA) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 047-2021 (AD 2 EPWA) - Oddanie do użytku APN 1 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 046-2021 (AD 2 EPWA) - Prace budowlane na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 026-2021 (AD 2 EPWA) - Nowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 017-2021 (AD 2 EPWA) - Procedura “Intersection take-off” z użyciem TWY S2 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 016-2021 (AD 2 EPWA) - Zmiana wysokości ILS LOC 33 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 015-2021 (AD 2 EPWA) - Nowa przeszkoda lotnicza w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 014-2021 (AD 2 EPWA) - Nowa przeskoda lotnicza – DVOR/DME OKC na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 137-2020 (AD 2 EPWA) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (Chmielna) w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 123-2020 (AD 2 EPWA) - Oddanie do użytku nowych stanowisk postojowych na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
EPWA - CHOPINA w WARSZAWIE
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
1-2-1 - Mapa naziemnego ruchu lotniczego dla A380-800, AN-124-100, B747-8, C-5B GALAXY
1-3-1 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 1,7A,7B,9
1-3-2 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 3,5A,5B,5C
1-3-3 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 12,13,Cargo
1-3-4 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 10
1-3-5 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa 9, Military
1-3-6 - Mapa parkowania samolotów - ICAO - Płyta postojowa Heli Apron
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
2-1-2 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 15/33
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 11
3-1-2 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 33
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 11
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 15
4-2-3-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 29
4-2-4-0 - Mapa RNAV1 SID - ICAO - RWY 33
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 11
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 15
5-3-3-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 29
5-3-4-0 - Mapa RNAV1 STAR - ICAO - RWY 33
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z CAT II or LOC z RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y CAT II RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-1-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z CAT II & III or LOC z RWY 33 (CAT A/B/C/D)
6-1-7 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y CAT II & III RWY 33 (CAT A/B/C/D)
6-1-9 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS x CAT II & III or LOC x RWY 33 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-2-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 15 (CAT A/B/C/D)
6-2-7 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-2-9 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 33 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 15 (CAT A/B/C/D)
6-6-3-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-6-4-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 33 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR
7-2-2 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR
8-1-1 - Informacja o migracjach ptaków i obszarze fauny wrażliwej na hałas

EPWR
EPWR - WROCŁAW - Strachowice
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
3-1-1 - Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO - RWY 29
4-2-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 11
4-2-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) SID - ICAO - RWY 29
5-3-1-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 11
5-3-2-0 - Mapa RNAV1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 29
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS CAT II or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR z RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-2-5 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR y RWY 29 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 11 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 29 (CAT A/B/C/D)
7-2-1 - Trasy dolotowe i odlotowe VFR

EPZG
EPZG - ZIELONA GÓRA - Babimost
1-1-1 - Mapa lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 06/24
5-1-1 - Mapa STAR - ICAO - RWY 06 / 24
5-3-1-0 - Mapa RNP1 (GNSS) STAR - ICAO - RWY 06 / 24
6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS z RWY 24 (CAT A/B/C/D)
6-1-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 24 (CAT A/B/C/D)
6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 06 (CAT A/B/C/D)
6-2-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - VOR RWY 24 (CAT A/B/C/D)
6-6-1-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 06 (CAT A/B/C/D)
6-6-2-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - RNP RWY 24 (CAT A/B/C/D)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

SUP

Rejestr suplementów do AIP
Sup 084-2021 (ENR 5) - A) Pokazy lotnicze "ANTIDOTUM AIRSHOW" – Leszno (EPLS), B) Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej i Szybowcowej – Leszno (EPLS)
Sup 083-2021 (ENR 5) - 77. Samochodowy Rajd PolskI – zabezpieczenie lotów śmigłowców na niskich wysokościach (Mrągowo, Mikołajki, Olecko)
Sup 082-2021 (ENR 5) - Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej – Leszno (EPLS)
Sup 081-2021 (AD 2 EPLL) - Prace budowlane na lotnisku Łódź (EPLL)
Sup 080-2021 (AD 2 EPKK) - Roboty budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska Kraków-Balice (EPKK)
Sup 079-2021 (AD 2 EPRA) - Prace budowlane na lotnisku Radom-Sadków (EPRA)
Sup 078-2021 (AD 2 EPPO) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (drzewa) w rejonie lotniska Poznań-Ławica (EPPO)
Sup 077-2021 (AD 2 EPWA) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 076-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Zakopane
Sup 075-2021 (ENR 5) - Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub – Turbia (EPST)
Sup 074-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe - Jezioro Bnińskie
Sup 073-2021 (ENR 5) - FLY FEST Międzynarodowa Wystawa Lotnicza
Sup 072-2021 (ENR 5) - Loty UAV wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego
Sup 071-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 4724 – rejon Beskidów
Sup 070-2021 (ENR 5) - Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
Sup 069-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4101 – Turawa i Nysa
Sup 068-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze z obsługi UAV Orbiter – 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Sup 067-2021 (ENR 5) - Szkolne loty szybowcowe w rejonie Bezmiechowej
Sup 066-2021 (ENR 5) - Ćwiczenie wojskowe `FALCON FURY 21`
Sup 065-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4101- Rudniki
Sup 061-2021 (ENR 5) - Międzynarodowe ćwiczenie `BALTOPS 50`
Sup 060-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 3718 w rejonie Nowy Targ
Sup 058-2021 (ENR 5) - Loty szkolne bezzałogowych statków powietrznych w rejonie miejscowości Ciechanów na potrzeby JW 5448
Sup 057-2021 (ENR 5) - Loty bezzałogowych statków powietrznych w ramach lotów szkolnych 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Sup 054-2021 (ENR 5) - 1. Międzynarodowe Zawody Szybowcowe „Ostrów Glide` – Michałków (EPOM) 2. 49 Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie B i Standard – Michałków (EPOM)
Sup 052-2021 (ENR 5) - Zabezpieczenie operacji lotniczych w rejonie poligonu Wędrzyn (EPD27)
Sup 051-2021 (ENR 5) - Szkolenie lotnicze JW 2305
Sup 050-2021 (ENR 5) - XI Wiosenny Obóz Przelotowy - Lubin 2021
Sup 048-2021 (ENR 5) - A) 11. Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15 metrowej – Leszno, B) Międzynarodowe Zawody Szybowcowe – Leszno Cup
Sup 047-2021 (AD 2 EPWA) - Oddanie do użytku APN 1 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 046-2021 (AD 2 EPWA) - Prace budowlane na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 044-2021 (AD 2 EPKT) - Prace budowlane na lotnisku Katowice-Pyrzowice (EPKT)
Sup 043-2021 (ENR 5) - A) Zgrupowanie treningowe szybowcowej kadry narodowej juniorów, B) Międzynarodowe szybowcowe mistrzostwa polski w klasie otwartej, C) Międzynarodowe zawody szybowcowe w klasie klub
Sup 042-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – EPNL
Sup 041-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Szczurowa
Sup 040-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lądowisku Nowe Miasto (EPNM) 2021
Sup 039-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Debrzno
Sup 038-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lądowisku Chojna-Stratus
Sup 037-2021 (ENR 5) - Loty szkolne i treningowe UAV – DWOT
Sup 036-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe JW 4210 – Powidz (EPPW)
Sup 034-2021 (ENR 5) - Ograniczenie lotów nad Jednostką Wojskową 2305
Sup 033-2021 (ENR 5) - Niemieckie Zawody Szybowcowe – 2021
Sup 032-2021 (AD 2 EPGD) - Prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD)
Sup 027-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe na lotnisku Dęblin
Sup 026-2021 (AD 2 EPWA) - Nowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 024-2021 (ENR 5) - Strefa czasowo rezerwowana dla zabezpieczenia operacji do/z EPLK wykonywanych w ramach ćwiczeń wojskowych
Sup 023-2021 (ENR 5) - Skoki spadochronowe – Lidzbark Warmiński
Sup 020-2021 (AD 2 EPSY) - Prace budowlane na lotnisku Olsztyn-Mazury (EPSY)
Sup 017-2021 (AD 2 EPWA) - Procedura “Intersection take-off” z użyciem TWY S2 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 016-2021 (AD 2 EPWA) - Zmiana wysokości ILS LOC 33 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 015-2021 (AD 2 EPWA) - Nowa przeszkoda lotnicza w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 014-2021 (AD 2 EPWA) - Nowa przeskoda lotnicza – DVOR/DME OKC na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 010-2021 (AD 2 EPSY) - Prace budowlane na lotnisku Olsztyn-Mazury (EPSY)
Sup 006-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Wieniawskiego
Sup 005-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Al. Unii Lubelskiej
Sup 004-2021 (AD 2 EPLL) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Kusocińskiego
Sup 003-2021 (AD 2 EPLL) - Nowa przeszkoda lotnicza w rejonie lotniska Łódź (EPLL) – Piotrkowska
Sup 138-2020 (ENR 5.4) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (Chmielna) w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 137-2020 (AD 2 EPWA) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (Chmielna) w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 135-2020 (ENR 5.4) - Przeszkody lotnicze w Warszawie (ul. Burakowska)
Sup 134-2020 (ENR 5.4) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) - Central Point
Sup 123-2020 (AD 2 EPWA) - Oddanie do użytku nowych stanowisk postojowych na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)
Sup 122-2020 (AD 2 EPGD) - Prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD)
Sup 120-2020 (AD 2 EPBY) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Bydgoszcz (EPBY)
Sup 119-2020 (AD 2 EPLL) - Ograniczenia na lotnisku Łódź (EPLL)
Sup 112-2020 (AD 2 EPLL) - Dodatkowe procedury kołowania na lotnisku Łódź (EPLL)
Sup 109-2020 (ENR 5) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w m. Ostrołęka
Sup 096-2020 (AD 2 EPPO) - Tymczasowe przeszkody lotnicze (dźwigi) w rejonie lotniska Poznań-Ławica (EPPO)
Sup 099-2019 (AD 2 EPKT) - Ograniczenia w dostępności RWY na lotnisku Katowice - Pyrzowice (EPKT) w sezonie zimowym W21
Sup 098-2019 (AD 2 EPKT) - Ograniczenia w dostępności RWY na lotnisku Katowice - Pyrzowice (EPKT) w sezonie letnim S21


Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.

W elektronicznej wersji AIP Polska poprawki ręczne (GEN 0.5-1) zaznaczono kolorem czerwonym.

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dziękuje następującym firmom, które udostępniły materiały kartograficzne dla potrzeb niniejszego projektu:

 • “ArGeo” s.c. w Gdańsku
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
 • Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. s o.o.
 • MPL im Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Port Lotniczy Lublin S.A.
 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o.
 • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Poznań/Ławica Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Szczecin/Goleniów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”
 • Port Lotniczy Wrocław S.A.
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne “GEOPORT” w Krakowie
 • PGK Słoczyński Jerzy Tarnowskie Góry

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.