Ułatwienia dostępu

Daty cyklu AIRAC w roku kalendarzowym 2023 oraz 2024

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2023 oraz 2024.

  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .

  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Numer cyklu AIRAC
Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC / Suplementu / AIC
Data publikacji
Trigger NOTAM
AIP IFR
AIP VFR
MIL AIP
01/23 VFR 01/23 MIL 01/23 2023-01-26 2022-11-10 2022-12-15
02/23 VFR 02/23 MIL 02/23 2023-02-23 2022-12-08 2023-01-12
03/23 VFR 03/23 MIL 03/23 2023-03-23 2023-01-05 2023-02-09
04/23 VFR 04/23 MIL 04/23 2023-04-20 2023-02-02 2023-03-09
05/23 VFR 05/23 MIL 05/23 2023-05-18 2023-03-02 2023-04-06
06/23 VFR 06/23 MIL 06/23 2023-06-15 2023-03-30 2023-05-04
07/23 VFR 07/23 MIL 07/23 2023-07-13 2023-04-27 2023-06-01
08/23 VFR 08/23 MIL 08/23 2023-08-10 2023-05-25 2023-06-29
09/23 VFR 09/23 MIL 09/23 2023-09-07 2023-06-22 2023-07-27
10/23 VFR 10/23 MIL 10/23 2023-10-05 2023-07-20 2023-08-24
11/23 VFR 11/23 MIL 11/23 2023-11-02 2023-08-17 2023-09-21
12/23 VFR 12/23 MIL 12/23 2023-11-30 2023-09-14 2023-10-19
2023-12-28 NIL 2023-11-16
01/24 VFR 01/24 MIL 01/24 2024-01-25 2023-11-09 2023-12-14
02/24 VFR 02/24 MIL 02/24 2024-02-22 2023-12-07 2024-01-11
03/24 VFR 03/24 MIL 03/24 2024-03-21 2024-01-04 2024-02-08
04/24 VFR 04/24 MIL 04/24 2024-04-18 2024-02-01 2024-03-07
05/24 VFR 05/24 MIL 05/24 2024-05-16 2024-02-29 2024-04-04
06/24 VFR 06/24 MIL 06/24

2024-06-13

2024-03-28 2024-05-02
07/24 VFR 07/24 MIL 07/24 2024-07-11 2024-04-25 2024-05-30
08/24 VFR 08/24 MIL 08/24 2024-08-08 2024-05-23 2024-06-27
09/24 VFR 09/24 MIL 09/24 2024-09-05 2024-06-20 2024-07-25
10/24 VFR 10/24 MIL 10/24 2024-10-03 2024-07-18 2024-08-22
11/24 VFR 11/24 MIL 11/24 2024-10-31 2024-08-15 2024-09-19
12/24 VFR 12/24 MIL 12/24 2024-11-28 2024-09-12 2024-10-17
2024-12-26 NIL 2024-11-14
01/25 VFR 01/25 MIL 01/25 2025-01-23 2024-11-07 2024-12-12
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AIP IFR AIRAC AMDT —
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-01-26 – CRC32: 22E2D52E MD5: 60c39dc4722752c54dabc8fbb0a8b9cf
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-02-23 – CRC32: B1DD82B2 MD5: e64b93932838b05936774bdf1c63a906
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-03-23 – CRC32: F401A845 MD5: f38dbf59de3498940f9da257d452cc6d
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-04-20 – CRC32: 7359C381 MD5: 14360e61bdc7be3f943dab3f17cc1773
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-05-18 – CRC32: CDA7CA89 MD5: df89edb7ff6bf5583f8230dc514c2d48
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-06-15 – CRC32: 61913FA5 MD5: bdc479e4b0b3d77949bab90b4c2b2ceb
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-07-13 – CRC32: F72497B2 MD5: b02006684e9f0044e94fef07bbc50d6b
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-08-10 – CRC32: A1F12682 MD5: 00819f5d6e8743ee0e2540c87af6eedc
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-09-07 – CRC32: 1FE74D73 MD5: a8f360da3d7168dca7f73c93cbd14053
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-10-05 – CRC32: ED16DEAF MD5: 228ee153d0618020db11a5c9317de52e
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-11-02 – CRC32: 4297C568 MD5: f953223b65f8e6d8d1193799e722e760
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-11-30 – CRC32: 538B4CA3 MD5: 4b1a741ec15d2b9f62ee41613b600fbf
AIP IFR AIRAC AMDT 2023-12-28 – NIL
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: MD5:

— AIP VFR AIRAC AMDT —
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-01-26 – CRC32: BFDA8D20 MD5: 0c404c8efdeb104e85ffe183a806192a
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-02-23 – CRC32: 6EDDB5C5 MD5: 5a7cee5ae1c4666d6a62695944582b3e
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-03-23 – CRC32: 39F97898 MD5: 638335799e5778b533a6ba060faffe38
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-04-20 – CRC32: DC6286CF MD5: daa03e4ae30f11cc12cd8066889ffe78
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-05-18 – CRC32: 65BFEF34 MD5: b835267477455889cc79ed8209678ddc
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-06-15 – CRC32: A0D482C2 MD5: 12fe314cff368b81cb568a1299fe0791
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-07-13 – CRC32: AC46E893 MD5: bbcffdac9740d8ab1dac84d76cadcabd
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-08-10 – CRC32: FD9BF2BD MD5: 94d898278de237b760adc3f0bde50460
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-09-07 – CRC32: 92DA090A MD5: 4c35d1122fbad062cba2a275396ccb79
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-10-05 – CRC32: E48BD5E3 MD5: dfb55d01673b6bbf36d134737061fe5b
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-11-02 – CRC32: 673B78FD MD5: ad64e589a1c69fa9aadd2c5c8c948559
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-11-30 – CRC32: 03964D39 MD5: ae67ea16b96faf39c037f8c62d41c932
AIP VFR AIRAC AMDT 2023-12-28 – NIL
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: MD5:

— MIL AIP AIRAC AMDT —
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-01-26 – CRC32: 047FD066 MD5: 6efaabae9ad92d8ba7519fa5be079147
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-02-23 – CRC32: 661601F1 MD5: 273c3e51ed4eb8731f8a41be2f981354
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-03-23 – CRC32: 430B8577 MD5: f6a44d38d48dac582df88269ec51d5cc
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-04-20 – CRC32: 74A03FEE MD5: bcb15296927c30415a4675c5baf45a36
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-05-18 – CRC32: 2931A509 MD5: ad77ed7aa918dca18e612d0752bd5b24
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-06-15 – CRC32: 715A79FE MD5: 8ce3dc7bc6180cb734b3ec71fd5e40af
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-07-13 – CRC32: 28D68F89 MD5: 57431432bd073411f28714f9c641589a
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-08-10 – CRC32: 439988C7 MD5: 8951b8f4e4b9061f691e481672c2ea9a
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-09-07 – CRC32: EAA8046C MD5: 9161ae971dabdd6756c76ea433a9b093
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-10-05 – CRC32: 259017D9 MD5: 2d46de92fa0e76ecc2258a4cbef1a77b
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-11-02 – CRC32: 2132C176 MD5: 6c5af45272311dd31fbac8afa658105d
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-11-30 – CRC32: 7C425B5C MD5: 024e90b39d727456f67733d431849228
MIL AIP AIRAC AMDT 2023-12-28 – NIL
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: MD5:

W celu pobrania poprawek do AIP Polska prosimy o skorzystanie z odnośników w tabeli.