Daty publikacji cyklu AIRAC w 2020 roku

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2020.

  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .

  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC/Suplementu/AIC
Data publikacji Trigger NOTAM
1
2
3
02.01.2020
17.10.201921.11.2019
30.01.202014.11.201919.12.2019
27.02.202012.12.201916.01.2020
26.03.202009.01.202013.02.2020
23.04.202006.02.202012.03.2020
21.05.202005.03.202009.04.2020
18.06.202002.04.202007.05.2020
16.07.202030.04.202004.06.2020
13.08.202028.05.202002.07.2020
10.09.202025.06.202030.07.2020
08.10.202023.07.202027.08.2020
05.11.202020.08.202024.09.2020
03.12.202017.09.202022.10.2020
31.12.2020NILNIL
28.01.202112.11.202017.12.2020
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast