Ułatwienia dostępu

Daty cyklu AIRAC w roku kalendarzowym 2024

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2024.

  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .

  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Numer cyklu AIRAC
Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC / Suplementu / AIC
Data publikacji
Trigger NOTAM
AIP IFR
AIP VFR
MIL AIP
01/24 VFR 01/24 MIL 01/24 2024-01-25 2023-11-09 2023-12-14
02/24 VFR 02/24 MIL 02/24 2024-02-22 2023-12-07 2024-01-11
03/24 NIL MIL 03/24 2024-03-21 2024-01-04 2024-02-08
04/24 VFR 03/24 MIL 04/24 2024-04-18 2024-02-01 2024-03-07
05/24 VFR 04/24 MIL 05/24 2024-05-16 2024-02-29 2024-04-04
06/24 VFR 05/24 MIL 06/24

2024-06-13

2024-03-28 2024-05-02
07/24 VFR 06/24 MIL 07/24 2024-07-11 2024-04-25 2024-05-30
NIL NIL NIL 2024-08-08 NIL 2024-06-27
08/24 VFR 07/24 MIL 08/24 2024-09-05 2024-06-20 2024-07-25
09/24 VFR 08/24 MIL 09/24 2024-10-03 2024-07-18 2024-08-22
10/24 VFR 09/24 MIL 10/24 2024-10-31 2024-08-15 2024-09-19
11/24 VFR 10/24 MIL 11/24 2024-11-28 2024-09-12 2024-10-17
NIL NIL NIL 2024-12-26 NIL 2024-11-14
01/25 VFR 01/25 MIL 01/25 2025-01-23 2024-11-07 2024-12-12
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AIP IFR AIRAC AMDT —
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: 803A389E MD5: b09be9e6c6b137231bfccae45dc2a29b
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-02-22 – CRC32: D632FC96 MD5: 1af5f8e7bc7d542e51560f67564405e4
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-03-21 – CRC32: 1A4231FF MD5: 8be0896edb300d52f5557571bc781c75
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-04-18 – CRC32: DE0D0CD3 MD5: 2c7e68cad0f037206d9a6c0d5b496b08
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-05-16 – CRC32: 713A8A39 MD5: d9b7ae72a9de6401323fe5b5644a4931
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-06-13 – CRC32: 6A5CA229 MD5: 1c8325ec06b00ee44aa4841f8aef7119
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-07-11 – CRC32: MD5:
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-08-08 – NIL
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-09-05 – CRC32: MD5:
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-10-03 – CRC32: MD5:
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-11-31 – CRC32: MD5:
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-11-28 – CRC32: MD5:
AIP IFR AIRAC AMDT 2024-12-26 – NIL
AIP IFR AIRAC AMDT 2025-01-23 – CRC32: MD5:

— AIP VFR AIRAC AMDT —
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: 5E834361 MD5: 324eedf8042c5d4b0a546c179c5c248a
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-02-22 – CRC32: 451633B9 MD5: 7059b1b37044b35171d0c69e715d0db8
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-03-21 – NIL
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-04-18 – CRC32: EC18E59F MD5: 1f6ecbb1aaf93223ca3f72160d143c54
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-05-16 – CRC32: 2DB4164F MD5: 94a688982d6bcbb8c99ae21b16a90e2e
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-06-13 – CRC32: 84FE8AB8 MD5: 64e1764cb5e0a5e9801af40572715c8b
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-07-11 – CRC32: MD5:
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-08-08 – NIL
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-09-05 – CRC32: MD5:
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-10-03 – CRC32: MD5:
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-11-31 – CRC32: MD5:
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-11-28 – CRC32: MD5:
AIP VFR AIRAC AMDT 2024-12-26 – NIL
AIP VFR AIRAC AMDT 2025-01-23 – CRC32: MD5:

— MIL AIP AIRAC AMDT —
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-01-25 – CRC32: AE9B0F76 MD5: 0d8afdc5d0cb298328db965da743fab0
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-02-22 – CRC32: 268533DE MD5: 9f18c99581b0c1242a5827a39df5088e
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-03-21 – CRC32: 0DCCFACF MD5: 0a5dd44f7beabda56c818c0625974380
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-04-18 – CRC32: 056264A5 MD5: dce38944b22194b70229a3fad729e3f3
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-05-16 – CRC32: C5947038 MD5: 83fa1d9d24655218b1665d0a6b035568
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-06-13 – CRC32: 859ACC6D MD5: 49b24b7919410a09b81d4cfb593eb8bb
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-07-11 – CRC32: MD5:
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-08-08 – NIL
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-09-05 – CRC32: MD5:
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-10-03 – CRC32: MD5:
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-11-31 – CRC32: MD5:
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-11-28 – CRC32: MD5:
MIL AIP AIRAC AMDT 2024-12-26 – NIL
MIL AIP AIRAC AMDT 2025-01-23 – CRC32: MD5:

W celu pobrania poprawek do AIP Polska prosimy o skorzystanie z odnośników w tabeli.