Ułatwienia dostępu

Zbiory danych o przeszkodach.

Cyfrowe zbiory danych Strefy 1 i Strefy 2 o przeszkodach przebijających lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS) są
gromadzone i publikowane zgodnie z wymaganiami Załącznika 15 ICAO.

Uwzględnione przedmioty danych:

Zakres geograficzny cyfrowych zbiorów danych to FIR EPWW dla cyfrowego zbioru danych o przeszkodach dla Strefy 1 oraz następujące
lotniska dla cyfrowych zbiorów danych o przeszkodach dla Strefy 2: EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ,
EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG. Przestrzennym systemem odniesienia jest WGS-84 (EPSG: 4326) dla poziomego układu odniesienia i
Kronstadt-86 dla pionowego układu odniesienia.

Zbiór danych o przeszkodach zawiera następujące cechy (jeśli dotyczy):

Obstacle identifier, Location, Local language obstacle type, Lighting, Marking, Obstacle type, Data source identifier, Identification of the data
originator, Horizontal confidence level, Horizontal confidence level UOM, Horizontal resolution, Horizontal resolution UOM, Horizontal extent,
Horizontal extent UOM, Vertical confidence level, Elevation reference, Vertical resolution, Vertical resolution UOM, Geometry type, Integrity,
Vertical confidence level UOM, Height, Height UOM, Vertical accuracy, Vertical accuracy UOM, Elevation, Elevation UOM, Horizontal accuracy,
Horizontal accuracy UOM, Horizontal reference system, Latitude, Longitude.

Zakres geograficzny:

FIR EPWW, EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG.

Ograniczenia i uwagi:

Ograniczenia w dostępie: tylko dla subskrybentów.
Ograniczenia w użytkowaniu: Zastrzeżenia prawne
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5.

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum zbioru danych o przeszkodach
11.07.2024 DPS (v 1.2) 07/24
13.06.2024 DPS (v 1.2) 06/24
16.05.2024 DPS (v 1.1) 05/24
18.04.2024 DPS (v 1.1) 04/24
21.03.2024 DPS (v 1.1) 03/24
22.02.2024 DPS (v 1.1) 02/24
25.01.2024 DPS (v 1.1) 01/24
30.11.2023 DPS (v 1.1) 12/23
02.11.2023 DPS (v 1.1) 11/23
05.10.2023 DPS (v 1.1) 10/23
07.09.2023 DPS (v 1.1) 09/23
10.08.2023 DPS (v 1.1) 08/23
13.07.2023 DPS (v 1.1) 07/23
Data modyfikacji strony: czwartek, 13 czerwca 2024, 08:57