eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 26 JAN 2022 00:00 UTC – 22 FEB 2023 23:59 UTC

PAKIET zawiera cyfrowe dane o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: 3EE7E050 | DM5: e25189302adc743e1596dde8c3ee0ceb]

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
E
P
B
Y
E
P
G
D
E
P
K
K
E
P
K
T
E
P
L
B
E
P
L
L
E
P
M
O
E
P
P
O
E
P
R
A
E
P
R
Z
E
P
S
C
E
P
S
Y
E
P
W
A
E
P
W
R
E
P
Z
G
23.02.2023 DPS (v 1.2) 02/23 - - - - - - - - - - - - - - -
26.01.2023 DPS (v 1.2) 01/23 - - - - - 01/23 - - - - - - 01/23 - -
01.12.2022 DPS (v 1.2) 258 - - - - - - - - - - - - 258 - -
03.11.2022 DPS (v 1.1) 257 - - - - - - - - - - - - - - -
06.10.2022 DPS (v 1.1) 256 - - - - - - - - - - - - - - -
08.09.2022 DPS (v 1.1) 255 - - - - - - - - - - - - - - -
11.08.2022 DPS (v 1.1) 254 - - - - - - - - - - - - - - -
14.07.2022 DPS (v 1.1) 253 - - - - - - - - - - - - - - -
16.06.2022 DPS (v 1.1) 252 - - - - - - - - - - - - 252 - -
19.05.2022 DPS (v 1.0) - - - - - - - - - - - - - - - -
21.04.2022 DPS (v 1.0) 250 - - - - - - - - - - - - 250 - -
24.03.2022 DPS (v 1.0) 249 - - - - - - - - - - - - 249 - -
24.02.2022 DPS (v 1.0) 248 - - - - - - - 248 - - - - - - -
Sumy kontrolne | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 23.02.2023 – CRC32: 9C87A8D0 MD5: 2df7b577ea1766970dc2fc775ccba088
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: F8E49E05 MD5: a77dd9954c4ef715449d0cf5b36666d6
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 1D48A1C4 MD5: df400806b89252a3ca1743fcff4925d6
AIRAC 03.11.2022 – CRC32: CA9F4DA7 MD5: 8ce3808f206acfd5f5b2c3e1889d935a
AIRAC 06.10.2022 – CRC32: F0E63326 MD5: 21e8e7d59aa72df3c91e3e5500840881
AIRAC 08.09.2022 – CRC32: E7E337FC MD5: 153cb42c47844ac23f2cb394561b5c99
AIRAC 11.08.2022 – CRC32: 1F0B5518 MD5: 3ebf8110368ae8a6e7e43bbc9fd3275c
AIRAC 14.07.2022 – CRC32: 4551DB55 MD5: c6e7abb84c71c84407c97f6d83770d10
AIRAC 16.06.2022 – CRC32: 82FC0615 MD5: 6cd5c4e485fb6f782ee2b2541f001bc1
AIRAC 19.05.2022 – NIL
AIRAC 21.04.2022 – CRC32: F16EA272 MD5: 915fe15fc061cd9415f6895825af4124
AIRAC 24.03.2022 – CRC32: 98CD506B MD5: a030215faded7c2696f4806e85e9bd35
AIRAC 24.02.2022 – CRC32: E0F80C74 MD5: 8524d9564e1cee49deba9cd5a370868d

— AREA 2 EPBY —

— AREA 2 EPGD —

— AREA 2 EPKK —

— AREA 2 EPKT —

— AREA 2 EPLB —

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: A6330DF2 MD5: 949fb2e4bff8f700cfcad06f49da7de3

— AREA 2 EPMO —

— AREA 2 EPPO —
AIRAC 24.02.2022 – CRC32: BEBCA452 MD5: a5ed44bde9abea34dea64f3aa782f4dd

— AREA 2 EPRA —

— AREA 2 EPRZ —

— AREA 2 EPSC —

— AREA 2 EPSY —

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: 3DEDD64C MD5: 63a67c18401fcb81bf8a362b82a0cbaf
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 6EA30996 MD5: 5b913d8029af001bdd0de9ae1a0ae99f
AIRAC 16.06.2022 – CRC32: 857DD1D1 MD5: 70be1179a47e5a914eb22e78608583c3
AIRAC 21.04.2022 – CRC32: 204BC036 MD5: 3261fb39c8463193ed1d3550135fc6a9
AIRAC 24.03.2022 – CRC32: 06C111DC MD5: baad4d367468309b6412c93720b3eb29

— AREA 2 EPWR —

— AREA 2 EPZG —

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

Od zmiany AIRAC 258 (Data rozpoczęcia obowiązywania danych: 01.12.2022), w zbiorach danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1, są publikowane następujące atrybuty:
– Kolor oświetlenia przeszkodowego
– Intensywność oświetlenia przeszkodowego
– Rodzaj oświetlenia przeszkodowego
– Data powstania przeszkody lotniczej
– Data zgłoszenia przeszkody lotniczej

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w AD 2.10. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.