Publikacje

Cyfrowe zbiory danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 07 OCT 2021 00:00 UTC – 03 NOV 2021 23:59 UTC

PAKIET zawiera cyfrowe zbiory danych o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: F239B903 | DM5: bc7e80d892bf027c832e1b3e7f2dd0dd]

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
EPBY
EPGD
EPKK
EPKT
EPLB
EPLL
EPMO
EPPO
EPRA
EPRZ
EPSC
EPSY
EPWA
EPWR
EPZG
04.11.2021 245 - - - - - - - - - - - - 245 245 245
07.10.2021 244 - - - - - - - - - 244 244 244 - - -
09.09.2021 243 - - - - - - - 243 243 - - - - - -
12.08.2021 242 242 242 242 - 242 242 - - - - - - - - -
15.07.2021 241 - - - - - - - - - - - - - - -
17.06.2021 240 - - - - - - - - - - - - - - -
20.05.2021 239 - - - - - - - - - - - - - - -
22.04.2021 238 - - - - - - - - - - - - - - -
25.03.2021 237 - - - - - - - - - - - - - - -
25.02.2021 236 - - - - - - - - - - - - - - -
28.01.2021 235 - - - - - - - - - - - - - - -
31.12.2020 - - - - - - - - - - - - - - - -
03.12.2020 234 - - - - - - - - - - - - - - -
05.11.2020 233 - - - - - - 233 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Starsze dane - - - - 223 - - - - - - - - - - -
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: 9E8CE6B4 MD5: 6ef80d48ceedee6a29d925c6a8b5e729
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: F239B903 MD5: bc7e80d892bf027c832e1b3e7f2dd0dd
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: 0696E8D4 MD5: ce027380bf9dce31a404053dd01a2b61
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 5E647872 MD5: 6c9ba4d042f80569927ad8087fb2dce9
AIRAC 15.07.2021 – CRC32: EA9C8AB9 MD5: be8438da6f6197907b4a20857e16defd
AIRAC 17.06.2021 – CRC32: E0A891FA MD5: 9a68ad38cf460499fd2336ddb0c741ac
AIRAC 20.05.2021 – CRC32: 9FEFE71B MD5: 3fc64542ebd7e154b817a9d63972dd5f
AIRAC 22.04.2021 – CRC32: 6552C244 MD5: ecd0d385b584384c84c86f72cc305213
AIRAC 25.03.2021 – CRC32: DE2E376A MD5: 5a496608d59c82f4118213370e51aa32
AIRAC 25.02.2021 – CRC32: F4BD8E46 MD5: 23791282f4c16cf74718159e3522267e
AIRAC 28.01.2021 – CRC32: DE1FFDA4 MD5: cbe3fef63349bd0a5e05268fa7401e2d
AIRAC 31.12.2020 – NIL
AIRAC 03.12.2020 – CRC32: 8B8D06CC MD5: d7eec43e48ca298496b2a3e2b4b68cb8
AIRAC 05.11.2020 – CRC32: AB21D16E MD5: b417691418f2823a4a93e6628c83f3f4

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 932C9A9D MD5: 4f7c28d0f822a29520e3fbdff57c7177

— AREA 2 EPGD —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 8E3570D7 MD5: 0253e38ff7b911a159328aff176d7106

— AREA 2 EPKK —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 934CD3FD MD5: 45a97ea2730c2d772cb295af04385e6f

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 30.01.2020 – CRC32: F7882931 MD5: 8dc9f46de896d54cac160bfe27a0eb92

— AREA 2 EPLB —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 1AB1308E MD5: ec55cf5eade82dfab8d418a81c90aad3

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 3CC85098 MD5: 64f71bf51959566e4356494e20f48fc6

— AREA 2 EPMO —
AIRAC 05.11.2020 – CRC32: 70679756 MD5: d354961af8f236aab5ee99fc8aa12867

— AREA 2 EPPO —
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: B34105E8 MD5: f223a4bff7573edfe711fcc88e50dfd4

— AREA 2 EPRA —
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: 730D24B6 MD5: 0a06372c37c6d61aeab640314897bdd0

— AREA 2 EPRZ —
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: 2C832D8A MD5: a2bc51dbd50bdc8cfa5495c0c3b380a1

— AREA 2 EPSC —
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: 73FEECFF MD5: 7ec36277f9d7db9071051905cc77e665

— AREA 2 EPSY —
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: CB7801A9 MD5: 31ec91350caec39e2c0450b5720cfb59

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: DCD6E01F MD5: 896886875ce1be85e06477fc0e8f4632

— AREA 2 EPWR —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: D22066B2 MD5: d620a6c09b66912e934f2bad0b8ba91a

— AREA 2 EPZG —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: 77269F5B MD5: 3c58187139ee27df84cb37450061b9da

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w ENR 5.4. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w AD 2.10. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.