eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 18 MAY 2023 00:00 UTC – 14 JUN 2023 23:59 UTC

PAKIET 05/23 zawiera cyfrowe dane o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: B85F466D | DM5: 7e31119736c95ca8ab584094712cec3a]

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
E
P
B
Y
E
P
G
D
E
P
K
K
E
P
K
T
E
P
L
B
E
P
L
L
E
P
M
O
E
P
P
O
E
P
R
A
E
P
R
Z
E
P
S
C
E
P
S
Y
E
P
W
A
E
P
W
R
E
P
Z
G
13.07.2023 DPS (v 1.2) 07/23 - - - - - 07/23 - - - 07/23 - - - - -
15.06.2023 DPS (v 1.2) 06/23 - - - - - - - - - - - - 06/23 - -
18.05.2023 DPS (v 1.2) 05/23 05/23 - - - - - - - - - - - - - -
20.04.2023 DPS (v 1.2) 04/23 - - - 04/23 - - - - 04/23 - - - - - -
23.03.2023 DPS (v 1.2) 03/23 - - - - - - - - - - - - 03/23 - -
23.02.2023 DPS (v 1.2) 02/23 - - - - - - - - - - - - - - -
26.01.2023 DPS (v 1.2) 01/23 - - - - - 01/23 - - - - - - 01/23 - -
01.12.2022 DPS (v 1.2) 258 - - - - - - - - - - - - 258 - -
03.11.2022 DPS (v 1.1) 257 - - - - - - - - - - - - - - -
06.10.2022 DPS (v 1.1) 256 - - - - - - - - - - - - - - -
08.09.2022 DPS (v 1.1) 255 - - - - - - - - - - - - - - -
11.08.2022 DPS (v 1.1) 254 - - - - - - - - - - - - - - -
14.07.2022 DPS (v 1.1) 253 - - - - - - - - - - - - - - -
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: D82AE868 MD5: b0571185259051b7711f84151a2fef39
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 6682D548 MD5: f0feee6c6c49ee29770ab326f7527e29
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: BBDE6334 MD5: f660c4a97b9f89ccea4306b67d85271c
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: CD3DF063 MD5: 6900ef32292ba24e2ee6ae45c3fe3efb
AIRAC 23.03.2023 – CRC32: FE9E15C3 MD5: 93939e558952a93d43fe0d6f11d59e69
AIRAC 23.02.2023 – CRC32: D561A998 MD5: 68804d219d5a487b327c50f17bb5927d
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: F8E49E05 MD5: a77dd9954c4ef715449d0cf5b36666d6
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 1D48A1C4 MD5: df400806b89252a3ca1743fcff4925d6
AIRAC 03.11.2022 – CRC32: CA9F4DA7 MD5: 8ce3808f206acfd5f5b2c3e1889d935a
AIRAC 06.10.2022 – CRC32: F0E63326 MD5: 21e8e7d59aa72df3c91e3e5500840881
AIRAC 08.09.2022 – CRC32: E7E337FC MD5: 153cb42c47844ac23f2cb394561b5c99
AIRAC 11.08.2022 – CRC32: 1F0B5518 MD5: 3ebf8110368ae8a6e7e43bbc9fd3275c
AIRAC 14.07.2022 – CRC32: 4551DB55 MD5: c6e7abb84c71c84407c97f6d83770d10

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: 7FF22A38 MD5: 872a19df58e6af658b9f75f538205e95

— AREA 2 EPGD —

— AREA 2 EPKK —

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: 8871B933 MD5: b0105a8e000cb51e35acfc4e6f8c7336

— AREA 2 EPLB —

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: 36E2DBA2 MD5: 02d98fd8e4e4923f26cb6e26c6e91bfa
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: A6330DF2 MD5: 949fb2e4bff8f700cfcad06f49da7de3

— AREA 2 EPMO —

— AREA 2 EPPO —

— AREA 2 EPRA —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: AF40FAC3 MD5: 64b12a5b4713acd61d0c2cafa62ae02b

— AREA 2 EPRZ —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: AEA0F049 MD5: 9ce5d66ca4ffbd4dd04b2b0e930e8867

— AREA 2 EPSC —

— AREA 2 EPSY —

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 20652E9A MD5: 78dd0df334ba5add10d3e8d1ecfa01be
AIRAC 23.03.2023 – CRC32: 66CC1695 MD5: fe6b4630cf980a7d5e9cf09433effce9
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: 3DEDD64C MD5: 63a67c18401fcb81bf8a362b82a0cbaf
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 6EA30996 MD5: 5b913d8029af001bdd0de9ae1a0ae99f

— AREA 2 EPWR —

— AREA 2 EPZG —

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

Od zmiany AIRAC 258 (Data rozpoczęcia obowiązywania danych: 01.12.2022), w zbiorach danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1, są publikowane następujące atrybuty:
– Kolor oświetlenia przeszkodowego
– Intensywność oświetlenia przeszkodowego
– Rodzaj oświetlenia przeszkodowego
– Data powstania przeszkody lotniczej
– Data zgłoszenia przeszkody lotniczej

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w AD 2.10. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.