Ułatwienia dostępu

eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 11 JUL 2024 00:00 UTC – 07 AUG 2024 23:59 UTC

PAKIET 07/24 zawiera cyfrowe dane o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: 6329AA5A | DM5: 4f914ff35756e7a217264703f5526439]

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
E
P
B
Y
E
P
G
D
E
P
K
K
E
P
K
T
E
P
L
B
E
P
L
L
E
P
M
O
E
P
P
O
E
P
R
A
E
P
R
Z
E
P
S
C
E
P
S
Y
E
P
W
A
E
P
W
R
E
P
Z
G
11.07.2024 DPS (v 1.3) 07/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 06/24 04/23 05/24 244 244 07/24 07/24 01/24
13.06.2024 DPS (v 1.3) 06/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 06/24 04/23 05/24 244 244 06/24 245 01/24
16.05.2024 DPS (v 1.2) 05/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 05/24 244 244 01/24 245 01/24
18.04.2024 DPS (v 1.2) 04/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 01/24 245 01/24
21.03.2024 DPS (v 1.2) 03/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 01/24 245 01/24
22.02.2024 DPS (v 1.2) 02/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 01/24 245 01/24
25.01.2024 DPS (v 1.2) 01/24 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 01/24 245 01/24
30.11.2023 DPS (v 1.2) 12/23 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
02.11.2023 DPS (v 1.2) 11/23 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
05.10.2023 DPS (v 1.2) 10/23 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
07.09.2023 DPS (v 1.2) 09/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
10.08.2023 DPS (v 1.2) 08/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
13.07.2023 DPS (v 1.2) 07/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 06/23 245 245
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 11.07.2024 – CRC32: 227379FC MD5: df650efa77d60db5f013d44bac3c0563
AIRAC 13.06.2024 – CRC32: 552D1DCB MD5: a7bd88ad85371b87874256802a47d6e4
AIRAC 16.05.2024 – CRC32: E4102FD0 MD5: 105561fb1bb7991680f910a41281832c
AIRAC 18.04.2024 – CRC32: 67DD0D40 MD5: af036cd4603e2d57f4c53a82573f9ada
AIRAC 21.03.2024 – CRC32: 1A034A85 MD5: b0a8d78f85c708e04911cfe0a29c5a08
AIRAC 22.02.2024 – CRC32: B2C2987C MD5: db9f0937ebca38e54f91983839e9847c
AIRAC 25.01.2024 – CRC32: FFC7704A MD5: 713b7668374ed24fabaa157061292c05
AIRAC 30.11.2023 – CRC32: 1558B184 MD5: c5dd67801f853b06111fd52ef8bea947
AIRAC 02.11.2023 – CRC32: 2B9408A5 MD5: 17bf2e5bb89dafc16961589885f13e12
AIRAC 05.10.2023 – CRC32: AB9D5203 MD5: 884789477dd8cad00a47f52b598bcdbf
AIRAC 07.09.2023 – CRC32: F7FAD7E3 MD5: 0e36997f3031004eeabf0fb90158c981
AIRAC 10.08.2023 – CRC32: 67E1CAE8 MD5: 62ad63171d2cd4c669d72cc7c6128a0f
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: D82AE868 MD5: b0571185259051b7711f84151a2fef39
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 6682D548 MD5: f0feee6c6c49ee29770ab326f7527e29
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: BBDE6334 MD5: f660c4a97b9f89ccea4306b67d85271c

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: 7FF22A38 MD5: 872a19df58e6af658b9f75f538205e95

— AREA 2 EPGD —
AIRAC 05.10.2023 – CRC32: 5C36EC47 MD5: 0c4eac4ab5220209f63922f58bd51fb1

— AREA 2 EPKK —

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: 8871B933 MD5: b0105a8e000cb51e35acfc4e6f8c7336

— AREA 2 EPLB —

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: 36E2DBA2 MD5: 02d98fd8e4e4923f26cb6e26c6e91bfa
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: A6330DF2 MD5: 949fb2e4bff8f700cfcad06f49da7de3

— AREA 2 EPMO —

— AREA 2 EPPO —
AIRAC 13.06.2024 – CRC32: 78A6BBAC MD5: 1dcd272e7a9aacca68962c24b4e3f371

— AREA 2 EPRA —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: AF40FAC3 MD5: 64b12a5b4713acd61d0c2cafa62ae02b

— AREA 2 EPRZ —
AIRAC 16.05.2024 – CRC32: CECB9FA5 MD5: 8601fb58913692cdd3c8e201c1b8eb23
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: AEA0F049 MD5: 9ce5d66ca4ffbd4dd04b2b0e930e8867

— AREA 2 EPSC —

— AREA 2 EPSY —

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 11.07.2024 – CRC32: 07986C7E MD5: 0a596245abea79cbc0c33de7138507d7
AIRAC 13.06.2024 – CRC32: DE2FAB31 MD5: e3abc0a15e647cfe357fabd2200acb22
AIRAC 25.01.2024 – CRC32: DA713E74 MD5: ed8b47da8994a7798ee1084ca855a559
AIRAC 10.08.2023 – CRC32: 24A0EC06 MD5: 9f4b88957d56fe12d4a9f93e36d4fd35
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 20652E9A MD5: 78dd0df334ba5add10d3e8d1ecfa01be
AIRAC 23.03.2023 – CRC32: 66CC1695 MD5: fe6b4630cf980a7d5e9cf09433effce9

— AREA 2 EPWR —
AIRAC 11.07.2024 – CRC32: BECEDE2E MD5: 7622e6c62e75207fcb9fd4dfade2fa70

— AREA 2 EPZG —
AIRAC 25.01.2024 – CRC32: E22AD485 MD5: e300e34b9285c4479e048a923ada9428

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce „Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

Od zmiany AIRAC 258 (Data rozpoczęcia obowiązywania danych: 01.12.2022), w zbiorach danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1, są publikowane następujące atrybuty:
– Kolor oświetlenia przeszkodowego
– Intensywność oświetlenia przeszkodowego
– Rodzaj oświetlenia przeszkodowego
– Data powstania przeszkody lotniczej
– Data zgłoszenia przeszkody lotniczej

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Data modyfikacji strony: czwartek, 11 lipca 2024, 09:09