Publikacje

Cyfrowe zbiory danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

obowiązuje 15 JUL 2021 00:00 UTC – 11 AUG 2021 23:59 UTC

PAKIET zawiera cyfrowe zbiory danych o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). Obowiązuje w dniach: 15JUL2021 – 11AUG2021. [CRC32: EC7CC1BE | DM5: 3ef81a0060e523a361664c28a252d82b]

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
EPBY
EPGD
EPKK
EPKT
EPLB
EPLL
EPMO
EPPO
EPRA
EPRZ
EPSC
EPSY
EPWA
EPWR
EPZG
12.08.2021 242 242 242 242 - 242 242 - - - - - - - - -
15.07.2021 241 - - - - - - - - - - - - - - -
17.06.2021 240 - - - - - - - - - - - - - - -
20.05.2021 239 - - - - - - - - - - - - - - -
22.04.2021 238 - - - - - - - - - - - - - - -
25.03.2021 237 - - - - - - - - - - - - - - -
25.02.2021 236 - - - - - - - - - - - - - - -
28.01.2021 235 - - - - - - - - - - - - - - -
31.12.2020 - - - - - - - - - - - - - - - -
03.12.2020 234 - - - - - - - - - - - - - - -
05.11.2020 233 - - - - - - 233 - - - - - - - -
08.10.2020 232 - - - - - - - - - - - - - - -
10.09.2020 231 - - - - - - - - - - - - - - -
13.08.2020 230 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
30.01.2020 - - - - 223 - - - - - - - - - - -
Pokaż CRC32 oraz MD5
— AREA 1 —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 764FBC6B MD5: 2d71c1085ae6b5fd45fd5510e6b03ab1
AIRAC 15.07.2021 – CRC32: 19353082 MD5: d5671f5c962f56667863eb48c2024307
AIRAC 17.06.2021 – CRC32: 02BAF9CF MD5: b94b163625cc0573c937bcbf82b55121
AIRAC 20.05.2021 – CRC32: 4BE24EEC MD5: aef72a027853daa293256410f32b4945
AIRAC 22.04.2021 – CRC32: 20163374 MD5: e4c1172e1b36cae13fc5cf32376630bd
AIRAC 25.03.2021 – CRC32: B0F1C108 MD5: ed681526600701ae3b68c506513e24be
AIRAC 25.02.2021 – CRC32: 5C9C1131 MD5: 3bf76a772e6359cf8a11526212e375a3
AIRAC 28.01.2021 – CRC32: D337EDFB MD5: 272bf20f40286d48a9a375e27ada298a
AIRAC 31.12.2020 – NIL
AIRAC 03.12.2020 – CRC32: D6998BCB MD5: 400ba02ef734108f4e85cb51397f6f56
AIRAC 05.11.2020 – CRC32: CE12A102 MD5: 1c4ba1155b9806b2847d20aca9e3cb88
AIRAC 08.10.2020 – CRC32: E368282A MD5: d2f08af7f3eb6b8b64ae808f4a00f5c6
AIRAC 10.09.2020 – CRC32: 04D899E5 MD5: 612ae6f0590eb898f518a5f441d82bf1
AIRAC 13.08.2020 – CRC32: 80D61225 MD5: e94b211e1e290a690facf6e616a3da5f

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: F9CF51E6 MD5: c40cd58e2c81c303b195c86c98976ec9

— AREA 2 EPGD —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: B2F39C4D MD5: 71a34c554a10e478c7c9bf9a52962740

— AREA 2 EPKK —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: AF044406 MD5: a6021f13bf2c0c45d09954d914937b85

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 30.01.2020 – CRC32: A38897BD MD5: 2369a4b7f28ef2846a8fa970b12ddec7

— AREA 2 EPLB —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 09972B84 MD5: 6f096e700f93614c27d5acfd5a1c7dec

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 3E1B9F40 MD5: 39d7b65b025fc0685930e3d73aa8d394

— AREA 2 EPMO —
AIRAC 05.11.2020 – CRC32: A97840BA MD5: cdc8cabd449fc1850e2883c5e97ef643

— AREA 2 EPPO —
NIL

— AREA 2 EPRA —
NIL

— AREA 2 EPRZ —
NIL

— AREA 2 EPSC —
NIL

— AREA 2 EPSY —
NIL

— AREA 2 EPWA —
NIL

— AREA 2 EPWR —
NIL

— AREA 2 EPZG —
NIL

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

 

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AD 2.10, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.