eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 08 SEP 2022 00:00 UTC – 05 OCT 2022 23:59 UTC

PAKIET zawiera cyfrowe dane o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: 6B5C509D | DM5: 08914c7f0b80aec2e012cdcdd5862f90]

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
E
P
B
Y
E
P
G
D
E
P
K
K
E
P
K
T
E
P
L
B
E
P
L
L
E
P
M
O
E
P
P
O
E
P
R
A
E
P
R
Z
E
P
S
C
E
P
S
Y
E
P
W
A
E
P
W
R
E
P
Z
G
06.10.2022 DPS (v 1.1) 256 - - - - - - - - - - - - - - -
08.09.2022 DPS (v 1.1) 255 - - - - - - - - - - - - - - -
11.08.2022 DPS (v 1.1) 254 - - - - - - - - - - - - - - -
14.07.2022 DPS (v 1.1) 253 - - - - - - - - - - - - - - -
16.06.2022 DPS (v 1.1) 252 - - - - - - - - - - - - 252 - -
19.05.2022 DPS (v 1.0) - - - - - - - - - - - - - - - -
21.04.2022 DPS (v 1.0) 250 - - - - - - - - - - - - 250 - -
24.03.2022 DPS (v 1.0) 249 - - - - - - - - - - - - 249 - -
24.02.2022 DPS (v 1.0) 248 - - - - - - - 248 - - - - - - -
27.01.2022 DPS (v 1.0) 247 - - - - - - - - - - - - - - -
02.12.2021 - 246 - - 246 - - 246 - - - 246 - - 246 - -
04.11.2021 - 245 - - - - - - - - - - - - 245 245 245
07.10.2021 - 244 - - - - - - - - - 244 244 244 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Starsze dane - 243 242 242 - 223 242 - 233 243 243 - - - - - -
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 06.10.2022 – CRC32: F0E63326 MD5: 21e8e7d59aa72df3c91e3e5500840881
AIRAC 08.09.2022 – CRC32: E7E337FC MD5: 153cb42c47844ac23f2cb394561b5c99
AIRAC 11.08.2022 – CRC32: 1F0B5518 MD5: 3ebf8110368ae8a6e7e43bbc9fd3275c
AIRAC 14.07.2022 – CRC32: 4551DB55 MD5: c6e7abb84c71c84407c97f6d83770d10
AIRAC 16.06.2022 – CRC32: 82FC0615 MD5: 6cd5c4e485fb6f782ee2b2541f001bc1
AIRAC 19.05.2022 – NIL
AIRAC 21.04.2022 – CRC32: F16EA272 MD5: 915fe15fc061cd9415f6895825af4124
AIRAC 24.03.2022 – CRC32: 98CD506B MD5: a030215faded7c2696f4806e85e9bd35
AIRAC 24.02.2022 – CRC32: E0F80C74 MD5: 8524d9564e1cee49deba9cd5a370868d
AIRAC 27.01.2022 – CRC32: FB0C45E5 MD5: daaaa90aa4610e183d2e8a46790fc9a4
AIRAC 02.12.2021 – CRC32: 0B06548A MD5: 64db6eee3f08a3ce94e5148fe144c91d
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: 9E8CE6B4 MD5: 6ef80d48ceedee6a29d925c6a8b5e729
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: F239B903 MD5: bc7e80d892bf027c832e1b3e7f2dd0dd
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: 0696E8D4 MD5: ce027380bf9dce31a404053dd01a2b61

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 932C9A9D MD5: 4f7c28d0f822a29520e3fbdff57c7177

— AREA 2 EPGD —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 8E3570D7 MD5: 0253e38ff7b911a159328aff176d7106

— AREA 2 EPKK —
AIRAC 02.12.2021 – CRC32: 93F14488 MD5: 14517f26ca53807f80c6e17f30bfc55a
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 934CD3FD MD5: 45a97ea2730c2d772cb295af04385e6f

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 30.01.2020 – CRC32: F7882931 MD5: 8dc9f46de896d54cac160bfe27a0eb92

— AREA 2 EPLB —
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 1AB1308E MD5: ec55cf5eade82dfab8d418a81c90aad3

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 02.12.2021 – CRC32: 81088746 MD5: 3f0d28895a46e4dcfc151ccb7b86e18e
AIRAC 12.08.2021 – CRC32: 3CC85098 MD5: 64f71bf51959566e4356494e20f48fc6

— AREA 2 EPMO —
AIRAC 05.11.2020 – CRC32: 70679756 MD5: d354961af8f236aab5ee99fc8aa12867

— AREA 2 EPPO —
AIRAC 24.02.2022 – CRC32: BEBCA452 MD5: a5ed44bde9abea34dea64f3aa782f4dd
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: B34105E8 MD5: f223a4bff7573edfe711fcc88e50dfd4

— AREA 2 EPRA —
AIRAC 09.09.2021 – CRC32: 730D24B6 MD5: 0a06372c37c6d61aeab640314897bdd0

— AREA 2 EPRZ —
AIRAC 02.12.2021 – CRC32: E9604223 MD5: c4a77b8ec690823c66a0d942f5936df1
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: 2C832D8A MD5: a2bc51dbd50bdc8cfa5495c0c3b380a1

— AREA 2 EPSC —
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: 73FEECFF MD5: 7ec36277f9d7db9071051905cc77e665

— AREA 2 EPSY —
AIRAC 07.10.2021 – CRC32: CB7801A9 MD5: 31ec91350caec39e2c0450b5720cfb59

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 16.06.2022 – CRC32: 857DD1D1 MD5: 70be1179a47e5a914eb22e78608583c3
AIRAC 21.04.2022 – CRC32: 204BC036 MD5: 3261fb39c8463193ed1d3550135fc6a9
AIRAC 24.03.2022 – CRC32: 06C111DC MD5: baad4d367468309b6412c93720b3eb29
AIRAC 02.12.2021 – CRC32: 2E3B9C24 MD5: abfba2fb8c57473f8d82569b1d2888ea
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: DCD6E01F MD5: 896886875ce1be85e06477fc0e8f4632

— AREA 2 EPWR —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: D22066B2 MD5: d620a6c09b66912e934f2bad0b8ba91a

— AREA 2 EPZG —
AIRAC 04.11.2021 – CRC32: 77269F5B MD5: 3c58187139ee27df84cb37450061b9da

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w ENR 5.4. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.


Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w AD 2.10. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.