Ułatwienia dostępu

eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2

Ważne 07 SEP 2023 00:00 UTC – 04 OCT 2023 23:59 UTC

PAKIET 09/23 zawiera cyfrowe dane o przeszkodach (format .csv) w strefie 1; w strefie 2 zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS). [CRC32: 50DA4FA5 | DM5: 1b1fadd4a86357ddae1a503da9c1162b]

Dodatkowe informacje znajdują się w specyfikacji produktu, która ujęta jest w poniższej tabeli.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Specyfikacja produktu
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1
Archiwum bazy danych o przeszkodach dla Strefy 2
E
P
B
Y
E
P
G
D
E
P
K
K
E
P
K
T
E
P
L
B
E
P
L
L
E
P
M
O
E
P
P
O
E
P
R
A
E
P
R
Z
E
P
S
C
E
P
S
Y
E
P
W
A
E
P
W
R
E
P
Z
G
02.11.2023 DPS (v 1.2) 11/23 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
05.10.2023 DPS (v 1.2) 10/23 05/23 10/23 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
07.09.2023 DPS (v 1.2) 09/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
10.08.2023 DPS (v 1.2) 08/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 08/23 245 245
13.07.2023 DPS (v 1.2) 07/23 05/23 242 246 04/23 242 07/23 233 248 04/23 07/23 244 244 06/23 245 245
15.06.2023 DPS (v 1.2) 06/23 05/23 242 246 04/23 242 01/23 233 248 04/23 246 244 244 06/23 245 245
18.05.2023 DPS (v 1.2) 05/23 05/23 242 246 04/23 242 01/23 233 248 04/23 246 244 244 03/23 245 245
20.04.2023 DPS (v 1.2) 04/23 242 242 246 04/23 242 01/23 233 248 04/23 246 244 244 03/23 245 245
23.03.2023 DPS (v 1.2) 03/23 242 242 246 223 242 01/23 233 248 243 246 244 244 03/23 245 245
23.02.2023 DPS (v 1.2) 02/23 242 242 246 223 242 01/23 233 248 243 246 244 244 01/23 245 245
26.01.2023 DPS (v 1.2) 01/23 242 242 246 223 242 01/23 233 248 243 246 244 244 01/23 245 245
01.12.2022 DPS (v 1.2) 258 242 242 246 223 242 246 233 248 243 246 244 244 258 245 245
03.11.2022 DPS (v 1.1) 257 242 242 246 223 242 246 233 248 243 246 244 244 252 245 245
Sumy kontrolne CRC32 | MD5
— AREA 1 —
AIRAC 02.11.2023 – CRC32: 2B9408A5 MD5: 17bf2e5bb89dafc16961589885f13e12
AIRAC 05.10.2023 – CRC32: AB9D5203 MD5: 884789477dd8cad00a47f52b598bcdbf
AIRAC 07.09.2023 – CRC32: F7FAD7E3 MD5: 0e36997f3031004eeabf0fb90158c981
AIRAC 10.08.2023 – CRC32: 67E1CAE8 MD5: 62ad63171d2cd4c669d72cc7c6128a0f
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: D82AE868 MD5: b0571185259051b7711f84151a2fef39
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 6682D548 MD5: f0feee6c6c49ee29770ab326f7527e29
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: BBDE6334 MD5: f660c4a97b9f89ccea4306b67d85271c
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: CD3DF063 MD5: 6900ef32292ba24e2ee6ae45c3fe3efb
AIRAC 23.03.2023 – CRC32: FE9E15C3 MD5: 93939e558952a93d43fe0d6f11d59e69
AIRAC 23.02.2023 – CRC32: D561A998 MD5: 68804d219d5a487b327c50f17bb5927d
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: F8E49E05 MD5: a77dd9954c4ef715449d0cf5b36666d6
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 1D48A1C4 MD5: df400806b89252a3ca1743fcff4925d6
AIRAC 03.11.2022 – CRC32: CA9F4DA7 MD5: 8ce3808f206acfd5f5b2c3e1889d935a
AIRAC 06.10.2022 – CRC32: F0E63326 MD5: 21e8e7d59aa72df3c91e3e5500840881

— AREA 2 EPBY —
AIRAC 18.05.2023 – CRC32: 7FF22A38 MD5: 872a19df58e6af658b9f75f538205e95

— AREA 2 EPGD —
AIRAC 05.10.2023 – CRC32: 5C36EC47 MD5: 0c4eac4ab5220209f63922f58bd51fb1

— AREA 2 EPKK —

— AREA 2 EPKT —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: 8871B933 MD5: b0105a8e000cb51e35acfc4e6f8c7336

— AREA 2 EPLB —

— AREA 2 EPLL —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: 36E2DBA2 MD5: 02d98fd8e4e4923f26cb6e26c6e91bfa
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: A6330DF2 MD5: 949fb2e4bff8f700cfcad06f49da7de3

— AREA 2 EPMO —

— AREA 2 EPPO —

— AREA 2 EPRA —
AIRAC 20.04.2023 – CRC32: AF40FAC3 MD5: 64b12a5b4713acd61d0c2cafa62ae02b

— AREA 2 EPRZ —
AIRAC 13.07.2023 – CRC32: AEA0F049 MD5: 9ce5d66ca4ffbd4dd04b2b0e930e8867

— AREA 2 EPSC —

— AREA 2 EPSY —

— AREA 2 EPWA —
AIRAC 10.08.2023 – CRC32: 24A0EC06 MD5: 9f4b88957d56fe12d4a9f93e36d4fd35
AIRAC 15.06.2023 – CRC32: 20652E9A MD5: 78dd0df334ba5add10d3e8d1ecfa01be
AIRAC 23.03.2023 – CRC32: 66CC1695 MD5: fe6b4630cf980a7d5e9cf09433effce9
AIRAC 26.01.2023 – CRC32: 3DEDD64C MD5: 63a67c18401fcb81bf8a362b82a0cbaf
AIRAC 01.12.2022 – CRC32: 6EA30996 MD5: 5b913d8029af001bdd0de9ae1a0ae99f

— AREA 2 EPWR —

— AREA 2 EPZG —

Archiwalne pliki bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 można uzyskać wysyłając prośbę na adres ais.poland@pansa.pl

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii proszę kontaktować się na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę zapoznać się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce „Zastrzeżenia prawne”

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach stanowi Strefa 1 zgodnie z Załącznikiem 15 ICAO, tj. cały obszar Polski.

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 1 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 1 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 został opracowany na podstawie wszystkich trasowych przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 m nad poziomem terenu w FIR EPWW – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86 lub PL-EVRF2007-NH. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Nie wszystkie rekordy w zbiorze danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 1 zawierają wymagane dane w zakresie oznakowania graficznego oraz zasięgu poziomego. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia.

Od zmiany AIRAC 258 (Data rozpoczęcia obowiązywania danych: 01.12.2022), w zbiorach danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 1, są publikowane następujące atrybuty:
– Kolor oświetlenia przeszkodowego
– Intensywność oświetlenia przeszkodowego
– Rodzaj oświetlenia przeszkodowego
– Data powstania przeszkody lotniczej
– Data zgłoszenia przeszkody lotniczej

Zbiory danych cyfrowych o przeszkodach dla Strefy 2 w zakresie przeszkód przebijających powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

UWAGA. Udostępnienie zbioru danych cyfrowych o przeszkodach odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.

Strefę pokrycia danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 stanowi obszar objęty powierzchniami ograniczającymi przeszkody, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 zawiera wyłącznie przeszkody przebijające lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Dawcą danych o przeszkodach lotniczych w Strefie 2 jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Twórcą danych przeszkód lotniczych w Strefie 2 jest uprawniony geodeta w zakresie danych z pomiarów powykonawczych lub właściciel przeszkody w zakresie danych projektowych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 został opracowany na podstawie wszystkich przeszkód lotniskowych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w AIP POLSKA w AD 2.10. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska zawiera wszystkie istniejące lotniskowe przeszkody lotnicze – jeśli użytkownik końcowy chce wykorzystać przedmiotowe dane, przejmuje za nie odpowiedzialność.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w Strefie 2 jest dostarczany w formacie .csv i będzie aktualizowany zgodnie z cyklem AIRAC – informacje o przeszkodach wzniesionych w trakcie obowiązywania cyklu AIRAC oraz awariach oświetlenia przeszkodowego będą publikowane w NOTAM.

WGS-84 jest stosowany jako poziomy system odniesienia dla danych przeszkód lotniczych. Jest to określone na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Pionowym układem odniesienia dla danych przeszkód lotniczych jest Kronstadt-86. Zastosowany pionowy układ odniesienia jest określony na poziomie pojedynczego rekordu danych.

Zbiór danych cyfrowych o przeszkodach w otoczeniu lotniska nie uwzględnia zasięgu poziomego jako jednego z wymaganych atrybutów dla większości rekordów. Dodatkowo brak danych o rodzaju i kolorze oświetlenia przeszkodowego.