Publikacje

AIP VFR

ważne 25 FEB 2021 00:00 UTC – 24 MAR 2021 23:59 UTC

AMDT

Zmiany do AIP VFR Polska:

25 FEB 2021 - AIP VFR AMDT AIRAC 138
28 JAN 2021 - AIP VFR AMDT AIRAC 137

Archiwum

31 DEC 2020 - NIL
03 DEC 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 136
05 NOV 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 135
08 OCT 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 134
10 SEP 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 133
13 AUG 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 132
26 JUL 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 131
18 JUN 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 130
21 MAY 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 129
23 APR 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 128
26 MAR 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 127
27 FEB 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 126
30 JAN 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 125
02 JAN 2020 - AIP VFR AMDT AIRAC 124

Archiwalne Zmiany do AIP VFR Polska można uzyskać wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres ais.poland@pansa.pl lub z Systemu EAD - Pams Light

GEN

GEN 0 - SPIS TREŚCI CZĘŚCI 1
GEN 0.1 - Spis treści części 1

GEN 1 - WSTĘP
GEN 1.1 - Wstęp
GEN 1.2 - Wykaz zmian do AIP VFR
GEN 1.3 - Wykaz suplementów do AIP VFR
GEN 1.4 - Wykaz kontrolny stron AIP VFR
GEN 1.5 - Lista poprawek ręcznych do AIP VFR
GEN 1.6 - Wykaz dostępnych map lotniczych

GEN 2 - SYSTEM MIAR, ZNAKI REJESTRACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH, DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ SKRÓTY STOSOWANE W AIP VFR
GEN 2.1 - System miar, znaki rejestracyjne statków powietrznych, dni świąteczne oraz skróty stosowane w AIP VFR
GEN 2.2 - Znaki umowne na mapach w AIP VFR

GEN 3 - PRZELICZANIE JEDNOSTEK MIAR
GEN 3.1 - Przeliczanie jednostek miar
GEN 3.2 - Wschód i zachód słońca
GEN 3.3 - Sygnały wzrokowe
GEN 3.4 - Alfabet literowania w radiotelefonii i alfabet Morse`a

GEN 4 - SEKTORY FIS
GEN 4.1.0-1 - Sektory FIS
GEN 4.1.0-2 - Teoretyczne zasięgi radiostacji FIS na wysokości 500 ft AGL
GEN 4.1.0-3 - Teoretyczne zasięgi radiostacji FIS na wysokości 1000 ft AGL
GEN 4.1.0-4 - Teoretyczne zasięgi radiostacji FIS na wysokości 2000 ft AGL
GEN 4.1.0-5 - Sektory Airmet
GEN 4.1.0-6 - Regiony nastawiania wysokościomierzy
GEN 4.1 - Służba Informacji Powietrznej (FIS)
GEN 4.1.1 - Tabele
GEN 4.1.2 - Radarowa Służba Informacji Powietrznej

ENR

ENR 0 - SPIS TREŚCI CZĘŚCI 2
ENR 0.1 - Spis treści części 2

ENR 1 - POLSKA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
ENR 1.1 - Polska przestrzeń powietrzna
ENR 1.2 - Przepisy wykonywania lotów z widocznością
ENR 1.3 - Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
ENR 1.4 - Procedury nastawiania wysokościomierza
ENR 1.5 - Planowanie lotów

ENR 2 - STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE
ENR 2.1 - Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne
ENR 2.1.1-0 - Strefy zakazane
ENR 2.1.1 - Strefy zakazane
ENR 2.1.2-0 - Strefy ograniczone
ENR 2.1.2 - Strefy ograniczone
ENR 2.1.3-0 - Strefy niebezpieczne
ENR 2.1.3 - Strefy niebezpieczne
ENR 2.2-0 - Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)
ENR 2.2 - Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)
ENR 2.3 - Strefy lotnictwa wojskowego
ENR 2.4-0 - Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
ENR 2.4 - Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
ENR 2.5 - Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym
ENR 2.6 - Strefy czasowo wydzielone (TSA), strefy czasowo rezerwowane (TRA), trasy lotnicze do stref TSA/TRA (TFR)
ENR 2.7 - Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej
ENR 2.8 - Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ
ENR 2.9 - Użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

ENR 3 - DELEGACJA SŁUŻB ATS
ENR 3.1 - Delegacja służb ATS
ENR 3.2-0 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
ENR 3.2 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

AD

AD 0 - SPIS TREŚCI CZĘŚCI 4
AD 0.1 - Spis treści części 4

AD 1 - WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW
AD 1 - Wykaz lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców
AD 1.1 - Grupowanie lotnisk / lotnisk dla śmigłowców

AD 4 - LOTNISKA / LĄDOWISK / LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
AD 4-0 - Lotniska / lądowiska / lotniska dla śmigłowców

EPBA

Sup 003-2021 (VFR AD 4 EPBA) - Wyłączenie z użytkowania RWY 04/22 oraz RWY 07/25 na lotnisku Aleksandrowice k/Bielska Białej (EPBA)
EPBA - ALEKSANDROWICE k/Bielska-Białej
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPBC

EPBC - WARSZAWA-BABICE
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPBK

Sup 034-2020 (VFR AD 4 EPBK) - Zwężenie RWY 09L/27R na lotnisku Białystok Krywlany (EPBK)
EPBK - BIAŁYSTOK KRYWLANY
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPBO

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPBO - BORSK
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPCD

Sup 015-2020 (VFR AD 4 EPCD) - Prace modernizacyjne na lotnisku Depułtycze Królewskie (EPCD)
EPCD - Depułtycze Królewskie
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPEL

Sup 032-2020 (VFR AD 4 EPEL) - Wyłączenie z użytkowania trawiastej RWY 08/26 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 10/28 na lotnisku Elbląg (EPEL)
EPEL - ELBLĄG
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPGE

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPGE - GIŻE
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPGI

EPGI - LISIE KĄTY k/Grudziądza
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPGL

Sup 005-2021 (VFR AD 4 EPGL) - Ograniczenia w dostępności terenu w rejonie hangaru na lotnisku Gliwice (EPGL)
Sup 004-2021 (VFR AD 4 EPGL) - Zmiana deklarowanych długości RWY 08L/26R oraz RWY 10/28
EPGL - GLIWICE
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPGO

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPGO - GÓRASZKA
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPGY

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPGY - GRĄDY
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPIN

EPIN - INOWROCŁAW
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPJG

Sup 033-2020 (VFR AD 4 EPJG) - Wyłączenie z użytkowania trawiastych RWY 04/22 oraz 12/30 na lotnisku Jelenia Góra (EPJG)
EPJG - JELENIA GÓRA
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPJS

EPJS - JEŻÓW SUDECKI
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKA

Sup 002-2021 (VFR AD 4 EPKA) - Zmiana deklarowanych długości RWY 11L/29R na lotnisku Masłów k/Kielc (EPKA)
EPKA - MASŁÓW k/Kielc
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKC

EPKC - LĄDOWISKO/AIRFIELD RAKOWICE - CZYŻYNY
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKE

EPKE - KĘTRZYN
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKG

EPKG - BAGICZ k/Kołobrzegu
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKH

EPKH - Koszalin Baza LPR
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKI

EPKI - KIKITY
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKM

Sup 006-2021 (VFR AD 4 EPKM) - Wyłączenie z użytkowania RWY 07/25 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 05R/23L na lotnisku Katowice Muchowiec (EPKM)
Sup 029-2020 (VFR AD 4 EPKM) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Katowice/Muchowiec (EPKM)
Sup 025-2020 (VFR AD 4 EPKM) - Czasowe występowanie przeszkód lotniczych w powierzchni poziomej wewnętrznej na lotnisku Katowice Muchowiec (EPKM)
EPKM - KATOWICE MUCHOWIEC
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKO

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPKO - KORNE
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKP

EPKP - POBIEDNIK k/Krakowa
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKR

EPKR - KROSNO
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKW

Sup 030-2020 (VFR AD 4 EPKW) - Czasowe ograniczenia na lotnisku Kaniów (EPKW)
LĄDOWISKO / AIRFIELD EPKW - KANIÓW
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPKZ

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPKZ - Koszalin - Zegrze Pomorskie
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPLI

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPLI - LINOWIEC
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPLR

EPLR - RADAWIEC k/Lublina
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPLS

EPLS - STRZYŻEWICE k/Leszna
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPLU

EPLU - LUBIN
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPML

EPML - MIELEC
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPMR

Sup 027-2020 (VFR AD 4 EPMR) - Zmiana deklarowanych długości RWY 17/35 na lotnisku Mirosławice (EPMR)
EPMR - LĄDOWISKO/AIRFIELD MIROSŁAWICE
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPMX

EPMX - MILEWO
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPNC

EPNC - LĄDOWISKO/AIRFIELD EPNC - CHRCYNNO
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPNL

EPNL - ŁOSOSINA DOLNA k/Nowego Sącza
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPNT

EPNT - NOWY TARG
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPOD

Sup 021-2020 (VFR AD 4 EPOD) - Zmiana deklarowanych długości dróg startowych na lotnisku Dajtki k/Olsztyna (EPOD)
EPOD - DAJTKI k/Olsztyna
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPOM

EPOM - MICHAŁKÓW k/Ostrowa Wlkp.
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPOP

Sup 031-2020 (VFR AD 4 EPOP) - Wyłączenie z użytkowania RWY 12/30 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 07/25 na lotnisku Polska Nowa Wieś k/Opola (EPEL)
EPOP - POLSKA NOWA WIEŚ k/Opola
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPB

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPPB - POZNAŃ-BEDNARY
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPG

Sup 001-2021 (VFR AD 4 EPPG) - Czasowe zamknięcie lotniska Kąkolewo (EPPG)
EPPG - KĄKOLEWO
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPI

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPPI - PIŁA
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPK

EPPK - POZNAŃ/Kobylnica
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPL

EPPL - PŁOCK
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPT

EPPT - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPPZ

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPPZ - PRZASNYSZ
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPRG

EPRG - GOTARTOWICE k/Rybnika
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPRJ

EPRJ - RZESZÓW
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPRP

Sup 020-2020 (VFR AD 4 EPRP) - Wyłączenie z użytkowania drogi startowej na lotnisku Piastów k/Radomia (EPRP)
EPRP - PIASTÓW k/Radomia
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPRU

EPRU - Rudniki k/Częstochowy
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSA

EPSA - LOTNISKO/AERODROME EPSA - SANOK BAZA
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSD

EPSD - SZCZECIN DĄBIE
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSI

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPSI - SIERADZ
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSK

EPSR - KRĘPA k/Słupska
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSL

LĄDOWISKO/AIRFIELD ŚWIDNIK k/LUBLINA (EPSL)
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSS

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPSS - ŚWIDNICA - KRZCZONÓW
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPST

EPST - TURBIA k/Stalowej Woli
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSU

EPSU - SUWAŁKI
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPSW

EPSW - ŚWIDNIK k/Lublina
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPTO

EPTO - TORUŃ
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPWK

Sup 183-2019 (VFR AD 4 EPWK) - Wyłączenie z użytkowania RWY 17/35 oraz RWY 19/01 na lotnisku Kruszyn k/Włocławka (EPWK)
EPWK - KRUSZYN k/Włocławka
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPWS

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPWS - SZYMANÓW
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPWT

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPWT - WATOROWO
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPZA

EPZA - ZAMOŚĆ
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPZE

Sup 028-2020 (VFR AD 4 EPZE) - Prace modernizacyjne na lotnisku Żerniki (EPZE)
EPZE - ŻERNIKI
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPZP

EPZP - PRZYLEP k/Zielonej Góry
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPZR

EPZR - ŻAR
3-0 - Mapa lotniska
4-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

EPZW

LĄDOWISKO/AIRFIELD EPZW - ZAWISZYN
5-0 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością
6-0 - Fragment lotniczej mapy Polski - ICAO

SUP

Wykaz Suplementów do AIP VFR
Sup 006-2021 (VFR AD 4 EPKM) - Wyłączenie z użytkowania RWY 07/25 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 05R/23L na lotnisku Katowice Muchowiec (EPKM)
Sup 005-2021 (VFR AD 4 EPGL) - Ograniczenia w dostępności terenu w rejonie hangaru na lotnisku Gliwice (EPGL)
Sup 004-2021 (VFR AD 4 EPGL) - Zmiana deklarowanych długości RWY 08L/26R oraz RWY 10/28
Sup 003-2021 (VFR AD 4 EPBA) - Wyłączenie z użytkowania RWY 04/22 oraz RWY 07/25 na lotnisku Aleksandrowice k/Bielska Białej (EPBA)
Sup 002-2021 (VFR AD 4 EPKA) - Zmiana deklarowanych długości RWY 11L/29R na lotnisku Masłów k/Kielc (EPKA)
Sup 001-2021 (VFR AD 4 EPPG) - Czasowe zamknięcie lotniska Kąkolewo (EPPG)
Sup 034-2020 (VFR AD 4 EPBK) - Zwężenie RWY 09L/27R na lotnisku Białystok Krywlany (EPBK)
Sup 033-2020 (VFR AD 4 EPJG) - Wyłączenie z użytkowania trawiastych RWY 04/22 oraz 12/30 na lotnisku Jelenia Góra (EPJG)
Sup 032-2020 (VFR AD 4 EPEL) - Wyłączenie z użytkowania trawiastej RWY 08/26 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 10/28 na lotnisku Elbląg (EPEL)
Sup 031-2020 (VFR AD 4 EPOP) - Wyłączenie z użytkowania RWY 12/30 oraz zmiana deklarowanych długości RWY 07/25 na lotnisku Polska Nowa Wieś k/Opola (EPEL)
Sup 030-2020 (VFR AD 4 EPKW) - Czasowe ograniczenia na lotnisku Kaniów (EPKW)
Sup 029-2020 (VFR AD 4 EPKM) - Tymczasowe przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska Katowice/Muchowiec (EPKM)
Sup 028-2020 (VFR AD 4 EPZE) - Prace modernizacyjne na lotnisku Żerniki (EPZE)
Sup 027-2020 (VFR AD 4 EPMR) - Zmiana deklarowanych długości RWY 17/35 na lotnisku Mirosławice (EPMR)
Sup 025-2020 (VFR AD 4 EPKM) - Czasowe występowanie przeszkód lotniczych w powierzchni poziomej wewnętrznej na lotnisku Katowice Muchowiec (EPKM)
Sup 021-2020 (VFR AD 4 EPOD) - Zmiana deklarowanych długości dróg startowych na lotnisku Dajtki k/Olsztyna (EPOD)
Sup 020-2020 (VFR AD 4 EPRP) - Wyłączenie z użytkowania drogi startowej na lotnisku Piastów k/Radomia (EPRP)
Sup 015-2020 (VFR AD 4 EPCD) - Prace modernizacyjne na lotnisku Depułtycze Królewskie (EPCD)
Sup 183-2019 (VFR AD 4 EPWK) - Wyłączenie z użytkowania RWY 17/35 oraz RWY 19/01 na lotnisku Kruszyn k/Włocławka (EPWK)


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.