Ułatwienia dostępu

Zasady ochrony praw autorskich

Produkty AIS (w tym produkty informacji lotniczej w rozumieniu Załącznika 15 ICAO) zapewniane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej są objęte prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochroną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Produkty AIS  można wykorzystywać tylko poprzez ich pobieranie, zobrazowanie lub drukowanie (w niezmienionej formie) do celów operacyjnych przez podmioty określone w pkt. 2.2 Załącznika 15 ICAO. Korzystanie z produktów AIS w innej formie lub w innych celach, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody PAŻP.