Publikacje

MIL AIP Polska

ważne 17 JUN 2021 00:00 UTC – 14 JUL 2021 23:59 UTC

AMDT

Bieżąca Zmiana do MIL AIP Polska:

17 JUN 2021 - MIL AIP AMDT AIRAC 132

Achiwalne oraz przyszłe Zmiany do MIL AIP Polska można uzyskać w zakładce Cykl AIRAC lub w systemie EAD - Pams Light oraz wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres ais.poland@pansa.pl

GEN

GEN 0 - CZĘŚĆ 1 - INFORMACJE OGÓLNE (GEN)
GEN 0.1 - Wstęp
GEN 0.2 - Wykaz zmian do MIL AIP
GEN 0.3 - Wykaz suplementów do MIL AIP
GEN 0.4 - Wykaz kontrolny stron MIL AIP
GEN 0.5 - Lista poprawek ręcznych do MIL AIP
GEN 0.6 - Spis treści części 1

GEN 1 - KRAJOWE PRZEPISY I WYMAGANIA
GEN 1.1 - Krajowe przepisy i wymagania

GEN 2 - TABELE I KODY
GEN 2.1 - System miar, znaki rejestracyjne statków powietrznych oraz dni świąteczne
GEN 2.2 - Skróty stosowane w publikacjach Służby Informacji Lotniczej
GEN 2.3 - Znaki umowne na mapach
GEN 2.4 - Wskaźniki Lokalizacji
GEN 2.5 - Wykaz pomocy radionawigacyjnych
GEN 2.6 - Przeliczanie jednostek miar
GEN 2.7 - Wschód i zachód słońca

GEN 3 - SŁUŻBY
GEN 3.1 - Służby Informacji Lotniczej
GEN 3.2 - Wykaz dostępnych map lotniczych
GEN 3.3 - Służby Ruchu Lotniczego
GEN 3.4 - Łączność
GEN 3.5 - Służba meteorologiczna
GEN 3.6-0 - Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA
GEN 3.6 - Poszukiwanie i ratownictwo

ENR

ENR - CZĘŚĆ 2 - TRASA (ENR)
ENR 0.1 - Wstęp
ENR 0.6 - Spis treści części 2

ENR 1 - PRZEPISY I PROCEDURY OGÓLNE
ENR 1.1 - Przepisy ogólne
ENR 1.2 - Przepisy dotyczące lotów z widocznością
ENR 1.3 - Przepisy dotyczące lotów według wskazań przyrządów
ENR 1.4 - Klasyfikacja i opis przestrzeni powietrznej ATS
ENR 1.5 - Procedury oczekiwania, przylotu oraz odlotu
ENR 1.6 - Służby i procedury dozorowania ATS
ENR 1.7 - Procedury nastawiania wysokościomierza
ENR 1.8 - Dodatkowe procedury regionalne
ENR 1.9 - Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i zarządzanie przestrzenią powietrzną
ENR 1.10 - Planowanie lotów
ENR 1.11 - Adresowanie depesz planu lotu
ENR 1.12 - Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych
ENR 1.13 - Bezprawna ingerencja
ENR 1.14 - Nieprawidłowości w ruchu lotniczym
ENR 1.15 - Przepisy dotyczące lotów OAT
ENR 1.15.6-1 - Schemat stref TRA dla lotów próbnych

ENR 2 - PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO
ENR 2.1 - FIR, UIR, TMA i CTA
ENR 2.1.1-0 - Wojskowe rejony kontrolowane lotniska (MTMA) / Wojskowe strefy kontrolowane lotniska (MCTR)
ENR 2.1.1 - Przestrzenie kontrolowane w FIR Warszawa
ENR 2.1.2 - Delegacja służb ATS
ENR 2.1.3-0 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
ENR 2.1.3 - Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
ENR 2.2.1 - Podział sektorowy obszaru kontrolowanego ACC w FIR Warszawa
ENR 2.2.2 - Strefy czasowo wydzielone (TSA), Strefy czasowo rezerwowane (TRA), Trasy lotnicze do TSA/TRA (TFR)
ENR 2.2.3-0 - Strefy Ruchu Lotniskowego (ATZ)
ENR 2.2.3 - Strefy Ruchu Lotniskowego (ATZ)
ENR 2.2.4 - Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej
ENR 2.3.0-1 - Punkty koordynacyjne OAT
ENR 2.3 - Wykaz punktów koordynacyjnych OAT
ENR 2.4-0 - Rejony wykonywania misji AWACS
ENR 2.4 - Współrzędne rejonów dla misji AWACS

ENR 3 - TRASY ATS
ENR 3 - Trasy ATS

ENR 4 - POMOCE I SYSTEMY RADIONAWIGACYJNE
ENR 4 - Pomoce i systemy radionawigacyjne

ENR 5 - OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE
ENR 5.1 - Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne
ENR 5.1.1-0 - Strefy zakazane
ENR 5.1.1 - Strefy zakazane
ENR 5.1.2-0 - Strefy ograniczone
ENR 5.1.2 - Strefy ograniczone
ENR 5.1.3-0 - Strefy niebezpieczne
ENR 5.1.3 - Strefy niebezpieczne
ENR 5.2 - Strefy ćwiczeń wojskowych, poligony oraz strefa identyfikacyjna obrony powietrznej (ADIZ)
ENR 5.2.2 - Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ
ENR 5.2.3-0 - Wojskowe strefy tankowania w powietrzu
ENR 5.2.3.0-1 - Wojskowa strefa tankowania w powietrzu - KATE - TSA 29
ENR 5.2.3.0-2 - Wojskowa strefa tankowania w powietrzu - LUCY - TSA 22
ENR 5.2.3.0-3 - Wojskowa strefa tankowania w powietrzu - DORA - TSA 26
ENR 5.2.3.0-4 - Wojskowa strefa tankowania w powietrzu - SARA - TSA 28
ENR 5.2.3 - Wojskowe operacje tankowania w powietrzu w wysegregowanych elementach przestrzeni powietrznej
ENR 5.2.4-0 - Trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
ENR 5.2.4 - Trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
ENR 5.3.0-1 - Sondy balonowe
ENR 5.3.0-2 - Strefy zrzutu paliwa
ENR 5.3.1 - Inne działania o charakterze niebezpiecznym
ENR 5.3.2 - Użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej
ENR 5.4 - Przeszkody lotnicze

ENR 6 - MAPY TRASOWE
ENR 6.0 - Mapy trasowe
ENR 6.7.1-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA DĘBLIN
ENR 6.7.1-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA DĘBLIN
ENR 6.7.2-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA ŁASK
ENR 6.7.2-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA ŁASK
ENR 6.7.3-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA MALBORK
ENR 6.7.3-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA MALBORK
ENR 6.7.4-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA MIROSŁAWIEC
ENR 6.7.4-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA MIROSŁAWIEC
ENR 6.7.5-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA MIŃSK MAZOWIECKI
ENR 6.7.5-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA MIŃSK MAZOWIECKI
ENR 6.7.6-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA POWIDZ
ENR 6.7.6-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA POWIDZ
ENR 6.7.7-0 - Mapa minimalnych wysokości radarowych - ICAO - MTMA ŚWIDWIN
ENR 6.7.7-1 - Sektory ATC minimalnych wysokości radarowych - MTMA ŚWIDWIN

AD

AD - CZĘŚĆ 4 - LOTNISKA (AD)
AD 0.1 - Wstęp
AD 0.6 - Spis treści części 4

AD 1 - LOTNISKA/LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP
AD 1 - Lotniska / lotniska dla śmigłowców - wstęp
AD 1.1 - Dostępność i warunki wykorzystania lotnisk / lotnisk dla śmigłowców
AD 1.3 - Wykaz lotnisk / lotnisk dla śmigłowców

AD 4 - CZĘŚĆ 4 - LOTNISKA (AD)
AD 4-0 - Lotniska

EPCE
EPCE - CEWICE
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB z RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB y RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR z RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR y RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPDA
Sup 006-2020 (MIL AD 4 EPDA) - Zmiana numeracji miejsc postojowych na APN 1 i ograniczenia na lotnisku DARŁOWO (EPDA)
EPDA - DARŁOWO
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 04/22
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 04 (CAT A/B)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 22 (CAT A/B)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 04 (CAT A/B)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 22 (CAT A/B)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPDE
EPDE - DĘBLIN
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 12/30
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS x or LOC x RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN z RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN y RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPIR
EPIR - INOWROCŁAW
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 05/23
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB z RWY 23 (CAT H)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB y RWY 23 (CAT H)
6-3-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB x RWY 23 (CAT H)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 05 (CAT H)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 23 (CAT H)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 05 (CAT H)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 23 (CAT H)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPKS
EPKS - POZNAŃ/Krzesiny
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
4-3-1-0 - Mapa odlotów wysokomanewrowych wojskowych statków powietrznych - RWY 11
4-3-2-0 - Mapa odlotów wysokomanewrowych wojskowych statków powietrznych - RWY 29
5-4-1-0 - Mapa dolotów wysokomanewrowych wojskowych statków powietrznych - RWY 11
5-4-2-0 - Mapa dolotów wysokomanewrowych wojskowych statków powietrznych - RWY 29
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 11 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPLK
EPLK - ŁASK
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 10/28
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 28 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 28 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 10 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 28 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPLY
EPLY - ŁĘCZYCA
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 10/28
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 28 (CAT A/B/C)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 10 (CAT H)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 28 (CAT H)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 10 (CAT A/B/C)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 28 (CAT A/B/C)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPMB
EPMB - MALBORK
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 07/25
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN z RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN y RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-9 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN x RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 07 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 25 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPMI
EPMI - MIROSŁAWIEC
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 12/30
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 12 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa instrumentalnego podejścia - ICAO - PAR RWY 30 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPMM
EPMM - MIŃSK MAZOWIECKI
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 08/26
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 26 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 08 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 26 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 08 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 26 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPOK
EPOK - OKSYWIE
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 13/31
2-1-2 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 08/26
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 31 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB z RWY 13 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB y RWY 13 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 13 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 26 (CAT A/B)
6-8-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 31 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 31 (CAT H)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 13 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 31 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPPR
EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 09/27
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB z RWY 27 (CAT A)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB y RWY 27 (CAT A)
6-3-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB x RWY 27 (CAT A)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPPW
EPPW - POWIDZ
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 10R/28L
2-1-2 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 10L/28R
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS z or LOC z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-1-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS y or LOC y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E)
6-3-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E)
6-8-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-8-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-8-9 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN Z RWY 28R (CAT A/B/C/D/E)
6-8-11 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN Y RWY 28R (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 10L (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 10R (CAT A/B/C/D/E)
6-9-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 28L (CAT A/B/C/D/E)
6-9-7 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 28R (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPSN
EPSN - ŚWIDWIN
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
6-1-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 11 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR z RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
6-9-5 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR y RWY 29 (CAT A/B/C/D/E)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością

EPTM
EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI
1-1-1 - Mapa Lotniska - ICAO+T1
2-1-1 - Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A - RWY 11/29
6-3-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - NDB RWY 29 (CAT A/B/C/H)
6-8-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/H)
6-8-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/H)
6-9-1 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 11 (CAT A/B/C)
6-9-3 - Mapa Instrumentalnego Podejścia - ICAO - PAR RWY 29 (CAT A/B/C)
7-3-1 - Mapa operacyjna dla lotów z widocznością


SUP

Wykaz Suplementów do MIL AIP
Sup 006-2020 (MIL AD 4 EPDA) - Zmiana numeracji miejsc postojowych na APN 1 i ograniczenia na lotnisku DARŁOWO (EPDA)


Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.

W elektronicznej wersji AIP Polska poprawki ręczne (GEN 0.5-1) zaznaczono kolorem czerwonym.

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres: ais.poland@pansa.pl

Proszę o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce “Zastrzeżenia prawne”

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dziękuje następującym firmom, które udostępniły materiały kartograficzne dla potrzeb niniejszego projektu:

 • “ArGeo” s.c. w Gdańsku
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
 • Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. s o.o.
 • MPL im Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Port Lotniczy Lublin S.A.
 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o.
 • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Poznań/Ławica Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Szczecin/Goleniów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”
 • Port Lotniczy Wrocław S.A.
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne “GEOPORT” w Krakowie
 • PGK Słoczyński Jerzy Tarnowskie Góry

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.