Ułatwienia dostępu

AIP Polska – MIL AIP

Ważne 02 NOV 2023 00:00 UTC – 29 NOV 2023 23:59 UTC

MIL AMDT
MIL GEN
MIL ENR
MIL AD
MIL SUP

Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.

W elektronicznej wersji MIL AIP Polska poprawki ręczne (MIL GEN 0.5-1) zaznaczono kolorem czerwonym.

W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii prosimy o kontakt na adres: ais.poland@pansa.pl

Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi, które dostępne są w zakładce „Zastrzeżenia prawne”.